Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

POPRAVEK

 

V Odloku o rebalansu proračuna občine Kungota za leto 2015, ki je bil objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 22/2015, se prvi stavek spremeni tako, da pravilno glasi:

 

»V odloku o Proračunu občine Kungota za leto 2015  (MUV št. 6/2015) se višina proračuna spremeni tako, da se glasi:«

 

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s.r.1-2, 1

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor