Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 7. redni seji dne 28. 8. 2019 sprejel naslednji

 

S K L E P 

 

1. S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičninah parc. št. 1390/2, površine 165 m2, k. o. 1210 – PRISTAVA in parc. št. 1358/8, površine 265 m2, k. o. 1210 – PRISTAVA.

2. Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, matična številka 5883997 000.

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-0006/2019-9

Podčetrtek, dne 28. avgusta 2019

 

Župan 

Občine Podčetrtek 

Peter Misja 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor