Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Številka:

-

Predlagatelj:

dr. Matic Tasič, župan

Zakonska podlaga:

49. a člen Zakona o lokalni samoupravi (94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-
2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9), ___ člena StatutaObčine Črna na Koroškem (Ur.l. RS št. ________), 16. člena Statuta Občine Dravograd (Ur.list RS, št. 117/2008 – UPB2), 15. člena Statuta Občine Mežica (Ur.l. RS št. 33/2007), ___člena Statuta Občine Mislinja (Ur.l. RS št. ________),15. člena Statuta Občine Muta (MUV,št. 16/1999, 18/2000, 24/2002, 3/2003, 23/2006 in 5/2007) ter 71. in 74. člena PoslovnikaObčinskega sveta Občine Muta (MUV, št. 20/1999, 09/2001, 3/2003, 23/2006 in 5/2007), 16.člena Statuta Občine Podvelka (MUV, št. 1/2006), 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradnoglasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 19/2006-popr., 34/2007),16. člena Statuta ObčineRadlje ob Dravi (MUV, št. 25/2006) ter 73. in 76. člena Poslovnika Občinskega sveta ObčineRadlje ob Dravi (MUV, št. 25/2006), 16. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem (Ur.l. RSšt. 39/99,…,23/2007), 5. in 16. člena Statuta Občine Ribnica na Pohorju (Ur. list RS, št.44/1999, 100/2000, 47/2002, 80/2002 in 94/2002),___ člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur.l. RS št. ________) ter 15. člena Statuta Občine Vuzenica (MUV, št. 5/1999)

Pripravljalec:

-

Datum priprave:

februar 2009

Besedila:

predlog odloka (povezava)

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor