Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 16.  redni seji dne 10. 03. 2017 sprejel naslednji

 

SKLEP

O BREZPLAČNI UPORABI POSLOVNEGA PROSTORA

 

1. člen

Občinski svet Občine Destrnik soglaša z brezplačno uporabo poslovnega prostora, ki se nahaja v prvem nadstropju zgradbe na naslovu Janežovski Vrh 42, Destrnik, v sklopu prostorov občinske uprave, uporabniku POLICIJSKA UPRAVA MARIBOR, Maistrova ulica 2, 2001 Maribor.

 

2. člen

Poslovni prostor iz prejšnjega člena se uporabniku, ki je oseba javnega prava in prostor potrebuje za opravljanje javnih nalog, daje v brezplačno uporabo za obdobje petih let.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-3/2017-16R-14/13

Datum: 10. 3. 2017

 

 

Občina Destrnik

 

Vladimir Vindiš, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor