Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, spremembe Uradni list RS, št. 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 17. redni seji dne 7. 4. 2009 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika za vrednotenje letnih

programov v turistični dejavnosti

v Občini Črnomelj

1. člen

V Pravilniku za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 28/01, spremembe 57/03, 66/05) se v 3. členu pravilnika črta besedilo zadnje alineje.

2. člen

V pravilniku se zadnji odstavek 5. člena spremeni tako, da se na novo glasi:

»Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja in spletnih straneh občine.«

3. člen

Ta pravilnik o spremembah pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 333-01-10/2001

Črnomelj, dne 7. aprila 2009

 

Župan

Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor