Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 11. člena Pravilnika o uporabi večnamenske turistično prireditvene dvorane in večnamenske dvorane v Cirkulanah (Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/12)  in 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je Občinski svet Občine Cirkulane na 1. dopisni seji dne 21.2.2019 sprejel naslednji

 

SKLEP

O CENI UPORABE VEČNAMENSKE TURISTIČNO PRIREDITVENE DVORANE IN VEČNAMENSKE DVORANE V CIRKULANAH

 

1.

Najemnina za uporabo Večnamenske dvorane na naslovu Cirkulane 40 a (stara dvorana) in Večnamenske turistično prireditvene dvorane na naslovu Cirkulane 57 (nova dvorana) znaša:

 

Površina

Stara dvorana

Posameznik, društva, klubi in organizirane skupine iz Občine Cirkulane

Posameznik, društva in organizirane skupine izven Občine Cirkulane

Cela dvorana brez uporabe kuhinje do 5 ur

15 €

20 €

Cela dvorana- brez uporabe kuhinje – na dan

120 €

140 €

Cela dvorana z uporabo kuhinje do 5 ur

20 €

25 €

Cela dvorana z uporabo kuhinje- na dan

150 €

180 €

Uporaba kuhinje za izobraževalne namene po urah

5 €*

10 €

Uporaba kuhinje za lastno proizvodnjo po urah

10 €

15 €

 

V ceno so všteti priprava, pospravljanje in čiščenje dvorane.

Cene veljajo za polno uro (60 minut) in cel dan in vključujejo DDV.

Uporaba dvorane nad 5 ur se šteje za uporabo dvorane za cel dan, uporaba kuhinje se zaračunava po urah.

*povračilo tekočih stroškov

 

Površina

Nova dvorana

Posameznik, društva, klubi in organizirane skupine iz Občine Cirkulane

Posameznik, društva in organizirane skupine izven Občine Cirkulane

1/3 dvorane

10 €

20 €

2/3 dvorane

15 €

25 €

Cela dvorana

20 €

30 €

 

V ceno so všteti priprava, pospravljanje in čiščenje dvorane.

Cene veljajo za polno uro (60 minut) in vključujejo DDV.

 

2.

Najemnina za uporabo za komercialne prireditve Večnamenske turistične prireditvene  dvorane na naslovu Cirkulane 57 (nova dvorana) in Večnamenske dvorane na naslovu Cirkulane 40A (stara dvorana skupaj s kuhinjo) znaša:

 

 

Posameznik, društva, klubi in organizirane skupine iz Občine Cirkulane

Posameznik, društva, klubi in organizirane skupine izven Občine Cirkulane

Stara dvorana z uporabo kuhinje

50 €

60 €

Nova dvorana

75 €

85 €

 

V ceno so všteti priprava, pospravljanje in čiščenje dvorane.

Cene veljajo za polno uro (60 minut) in vključujejo DDV.

 

3.

Cena uporabe ozvočenja v večnamensko turistično prireditveni dvorani in večnamenski dvorani znaša 5 EUR z DDV/na uro in cena tehničnega delavca, ki zajema njegovo prisotnost in upravljanje z ozvočenjem v dvoranah znaša 10 EUR z DDV/na uro. Ceni uporabe ozvočenja in prisotnosti tehničnega delavca se smiselno uporabljata tudi za prireditve, ki se izvajajo izven obeh dvoran.

 

4.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni uporabe večnamenske turistično prireditvene dvorane in večnamenske dvorane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/2017) 

 

5.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-9/2019

Datum:21.2.2019

 

 

Občina Cirkulane

 

Antonija Žumbar, županja

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor