Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

 

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 28. 12. 1995 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 1995

 

 

1. člen

 

 

V odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 1995 (Uradni list RS, št. 55/95), se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

 

 

Občinski proračun se za leto 1995 določa v naslednjih zneskih:

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

.                                              bilanca prihodkov

 

 

                                                     in odhodkov

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

Prihodki                                             192,282.139

 

 

Odhodki                                              191,734.358

 

 

Presežek                                                 547.781

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

Sestavni del proračuna Občine Kobarid sta bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995.

 

 

 

 

 

Št. 403-1/95

 

 

Kobarid, dne 28. decembra 1995.

 

 

Predsednik

    Občinskega sveta

    občine Kobarid

    Pavel Sivec l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor