Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»

 
 
Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), 11. člena statuta Občine Kungota (MUV, št. 8/95) in odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 39/97) je Občinski svet občine Kungota na 24. redni seji dne 6. 6. 2002 sprejel
 
S K L E P
 
 
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
 
 
1. člen
 
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 39/97) se spremeni 7. člen, in sicer tako, da se iz odstavka I. OBMOČJE briše alinea, ki glasi:
 
 
– območje mednarodnega mejnega prehoda Jurij ob Pesnici.
 
2. člen
 
V 7. členu se pri odstavku II. OBMOČJE doda alinea, ki glasi:
 
 
– območje mednarodnega mejnega prehoda Jurij ob Pesnici.
 
3. člen
 
Te spremembe sklepa se objavijo v Uradnem listu RS.
 
 
 
 
 
Št. 032-01/56-2002
Kungota, dne 6. junija 2002.
Župan
Občine Kungota
Jože Karner, inž. grad. l. r.
 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor