Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 6. in 24. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list Republike Slovenije, št. 44/1999, 53/2003, 89/2013 ) je občinski svet občine Velika Polana na svoji 3. seji, dne 19.03.2015, sprejel

 

SKLEP

o spremembi Pravilnika o nagrajevanju študentov

 

1. člen

Spremeni se 4. člen predmetnega pravilnika, tako da se na koncu prvega odstavka dopiše :

»Posamezne študijske ravni so razvidne iz Priloge 1 tega sklepa.«

 

2. člen

Spremeni se 8. člen predmetnega pravilnika tako, da se glasi:

 

»Prijave na razpis sprejema občinska uprava, obravnava pa jih tričlanska komisija za nagrajevanje študentov, ki jo imenuje župan Občine Velika Polana. Rok za sprejemanje prijav se določi v besedilu javnega razpisa.«

 

»Komisija obravnava popolne in v roku razpisa prispele prijave na razpis v skladu z merili iz tega pravilnika. Na podlagi zbrane dokumentacije pripravi poročilo ter predlog o podelitvi nagrad.«

 

3. člen

Spremeni se 10. člen pravilnika tako, da se glasi:

 

»Nagrade po posameznih ravneh izobrazbe so določene v Prilogi 2 tega sklepa. Višina nagrade je navedena v neto zneskih.«

 

4. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.

 

Velika Polana, 19.03.2015

Št.: 02-3/2015 OS

 

Župan Občine Velika Polana

Damijan Jaklin

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor