Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Popravek
 
V odloku o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu občine Dobrovnik za leto 2001, objavljenem v Uradnih objavah občine Dobrovnik- letnik II- št.- 1 z dne 07.01.2002 se prvi člen pravilno glasi: prihodki skupaj 224.220.817 in proračunski presežek 5.017.230.
 
 

Župan- Polgármester:
Marjan KARDINAR, univ. dipl. inž. agr.
 

 

 

Hibaigazitás

 

 

A Dobronak  Község  költségvetésének 2001-es szabályrendelet módositásában, melyet Dobronak Község  Közlönyébe tettünk  közzé- II. évf. 1. szám 2002.01.02-es első szakasz helyesen igy hangzik: bevételek összesen 224.220.817 SIT, költségvetési többlet   pedig 5.017.230 SIT.

 

 

Župan- Polgárnester

 

 

Marjan KARDINAR egy. okl agrármérnök

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor