Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87 in 16/87), 4. člena Odloka o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) in statutarnega sklepa o začasnem prevzemu Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 128/06) izdajam

 

 

S K L E P

 

 

o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Kostanjevica na Krki

 

 

I.

 

 

S tem sklepom se usklajuje povprečna gradbena cena stanovanj na območju Občine Kostanjevica na Krki, določena v Odloku o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02).

 

 

II.

 

 

Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v Občini Kostanjevica na Krki na dan 31. 12. 2006 znaša 791,21 €.

 

 

III.

 

 

Odstotek od povprečne gradbene cene za določitev cene stavbnega zemljišča (korist) v letu 2007 znaša:

 

 

+----------------------------------------+------+---------------+

 

 

|1. za ureditveno območje naselja        |  0,9%|(7,12 €/m2),   |

 

 

|Kostanjevica                            |      |               |

 

 

+----------------------------------------+------+---------------+

 

 

|2. za ureditvena območja vseh ostalih   |  0,6%| (4,75 €/m2).  |

 

 

|naselij                                 |      |               |

 

 

+----------------------------------------+------+---------------+

 

 

IV.

 

 

Stroški za komunalno urejanje zemljišča znašajo 15% od povprečne gradbene cene (118,68 €/m2), od tega za:

 

 

+----------------------------+-------+----------------+

 

 

|1. individualno komunalno   |    40%|(47,47 €/m2),   |

 

 

|rabo                        |       |                |

 

 

+----------------------------+-------+----------------+

 

 

|2. kolektivno komunalno rabo|    60%|(71,21 €/m2).   |

 

 

+----------------------------+-------+----------------+

 

 

V.

 

 

Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007.

 

 

 

 

 

Št. 422-2/2007 O509

 

 

Kostanjevica na Krki, dne 12. januarja 2007

 

 

Župan

    Občine Kostanjevica na Krki

    Mojmir Pustoslemšek l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor