Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Občinska volilna komisija je na seji dne 11. novembra 1996, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Bled na volitvah 10. novembra 1996 ugotovila in objavlja

 

POROČILO

 

o izidu volitev članov krajevnih skupnosti v Občini Bled

 

I

 

Krajevna skupnost Bled

 

1. Na volitvah 10. 11. 1996 je imelo pravico voliti skupaj 4.402 volilcev.

 

2. Glasovalo je skupaj 3.278 volilcev ali 74% od vseh volilcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:

 

a) 3.272 volilcev glasovalo na volišču po volilnem imeniku,

 

b) 6 volilcev glasovalo po pošti.

 

Krajevna skupnost Bohinjska Bela

 

1. Na volitvah 10. 11. 1996 je imelo pravico voliti skupaj 510 volilcev.

 

2. Glasovalo je skupaj 417 volilcev ali 82% od vseh volilcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:

 

a) 416 volilcev glasovalo na volišču po volilnem imeniku,

 

b) 1 volilec glasoval po pošti.

 

Krajevna skupnost Gorje

 

1. Na volitvah 10. 11. 1996 je imelo pravico voliti skupaj 2.189 volilcev.

 

2. Glasovalo je skupaj 1.685 volilcev ali 77% od vseh volilcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:

 

a) 1.683 volilcev glasovalo na volišču po volilnem imeniku,

 

b) 2 volilca glasovala po pošti.

 

Krajevna skupnost Ribno

 

1. Na volitvah 10. 11. 1996 je imelo pravico voliti skupaj 855 volilcev.

 

2. Glasovalo je skupaj 655 volilcev ali 77% od vseh volilcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:

 

a) 655 volilcev glasovalo na volišču po volilnem imeniku,

 

b) 0 volilcev glasovalo po pošti.

 

Krajevna skupnost Zasip

 

1. Na volitvah 10. 11. 1996 je imelo pravico voliti skupaj 726 volilcev.

 

2. Glasovalo je skupaj 592 volilcev ali 81% od vseh volilcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:

 

a) 591 volilcev glasovalo na volišču po volilnem imeniku,

 

b) 1 volilec glasoval po pošti.

 

II

 

Krajevna skupnost Bled

 

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Bled je bilo oddanih:

 

v 1. volilni enoti 233 glasovnic,

 

v 2. volilni enoti 610 glasovnic,

 

v 3. volilni enoti 1.238 glasovnic,

 

v 4. volilni enoti 1.197 glasovnic.

 

Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volilca, je bilo:

 

v 1. volilni enoti 20 glasovnic neveljavnih,

 

v 2. volilni enoti 55 glasovnic neveljavnih,

 

v 3. volilni enoti 136 glasovnic neveljavnih,

 

v 4. volilni enoti 140 glasovnic neveljavnih.

 

Veljavnih je bilo:

 

v 1. volilni enoti 213 glasovnic,

 

v 2. volilni enoti 555 glasovnic

 

v 3. volilni enoti 1.102 glasovnic,

 

v 4. volilni enoti 1.057 glasovnic.

 

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

 

1. volilna enota:

 

1. Aleš Mušič

96 glasov

45%

2. Anton Vidic

117 glasov

55%

 

2. volilna enota:

 

1. Angela Golc

133 glasov

24%

2. Marjan Jensterle

150 glasov

27%

3. Aleš Petek

122 glasov

22%

4. Mirko Lakota

289 glasov

52%

5. Franc Papler

303 glasove

55%

 

3. volilna enota:

 

1. Vera Pernovš

438 glasov

40%

2. Jožef Vahtar

508 glasov

46%

3. Mitja Kersnik

498 glasov

45%

4. Slavka Sršen

345 glasov

31%

5. Milan Pazlar

478 glasov

43%

6. Janez Plemelj

547 glasov

49%

 

4. volilna enota:

 

1. Bojan Žerovec

528 glasov

50%

2. Monika Repinc

482 glasov

46%

3. Franc Kapus

508 glasov

48%

4. Anton Hribar

347 glasov

33%

5. Pavla Marjeta Ambrožič

317 glasov

30%

6. Eva Štravs Podlogar

552 glasov

52%

 

Občinska volilna komisija je v skladu s 85. členom zakona o lokalnih volitvah ugotovila izid glasovanja v vsaki volilni enoti. Po določbah 11. člena zakona o lokalnih volitvah je(so) izvoljeni tisti kandidati, ki je(so) dobil(i) največje število glasov.

 

Za člane sveta Krajevne skupnosti Bled so bili na volitvah, dne 10. novembra 1996, izvoljeni:

 

1. Anton Vidic, 4. 4. 1931, upokojenec, Prežihova 3, Bled

 

2. Franc Papler, 4. 7. 1923, trg. akademija, upokojenec, Rečiška 23, Bled

 

3. Mirko Lakota, 17. 3. 1955, avtoprevoznik, samostojni podjetnik, Kolodvorska c. 4, Bled

 

4. Janez Plemelj, 19. 10. 1946, vodja krupje, Prešernova 10c, Bled

 

5. Jožef Vahtar, 17. 3. 1949, dipl. inž. stroj., tehnični direktor, Partizanska 43a, Bled

 

6. Mitja Kersnik, 3. 5. 1953, dipl. inž. stroj., Trubarjeva c. 13, Bled

 

7. Eva Štravs Podlogar, 18. 8. 1962, dipl. ek., nam. direktorja, Rožna 16, Bled

 

8. Bojan Žerovec, 27. 4. 1956, hotelski tehnik, vodja poslovalnice, Jarška 2, Bled

 

9. Franc Kapus, 23. 3. 1940, kovač, vzdrževalec, Koritenska 17b, Bled.

 

Krajevna skupnost Bohinjska Bela

 

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Bohinjska Bela je bilo oddanih 417 glasovnic.

 

Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volilca, je bilo 32 glasovnic neveljavnih.

 

Veljavnih je bilo 385 glasovnic.

 

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

 

1. Anton Kristan

222 glasov

58%

2. Maksimiljan Špik

242 glasov

63%

3. Milan Krivec

174 glasov

45%

4. Franc Pogačar

209 glasov

54%

5. Karol Primožič

157 glasov

41%

6. Tomaž Čuden

113 glasov

29%

7. Jože Klavora

208 glasov

54%

 

Občinska volilna komisija je v skladu s 85. členom zakona o lokalnih volitvah ugotovila izid glasovanja. Po določbah 11. člena zakona o lokalnih volitvah je(so) izvoljeni tisti kandidati, ki je(so) dobil(i) največje število glasov.

 

Za člane sveta Krajevne skupnosti Bohinjska Bela so bili na volitvah, dne 10. novembra 1996, izvoljeni:

 

1. Maksimiljan Špik, 3. 2. 1946, učitelj, obrtnik, Slamniki 3

 

2. Anton Kristan, 26. 9. 1939, delovodja, žagovodja, Bohinjska Bela 81

 

3. Jože Klavora, 16. 11. 1950, natakar, samostojni podjetnik, Obrne 6a

 

4. Franc Pogačar, 28. 9. 1946, dipl. inž. grad., direktor, Bohinjska Bela 48a

 

5. Milan Krivec, 16. 4. 1954, strojni tehnik, obratovodja, Bohinjska Bela 62.

 

Krajevna skupnost Gorje

 

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Gorje je bilo oddanih:

 

v 1. volilni enoti 277 glasovnic,

 

v 2. volilni enoti 658 glasovnic,

 

v 3. volilni enoti 750 glasovnic.

 

Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volilca, je bilo:

 

v 1. volilni enoti 20 glasovnic neveljavnih,

 

v 2. volilni enoti 43 glasovnic neveljavnih,

 

v 3. volilni enoti 71 glasovnic neveljavnih.

 

Veljavnih je bilo:

 

v 1. volilni enoti 257 glasovnic

 

v 2. volilni enoti 615 glasovnic,

 

v 3. volilni enoti 679 glasovnic.

 

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

 

1. volilna enota:

 

1. Tomaž Čop

198 glasov

77%

2. Božidar Pančur

59 glasov

23%

 

2. volilna enota:

 

1. Janez Jan

280 glasov

46%

2. Marko Ferjan

292 glasov

47%

3. Alojz Poklukar

251 glasov

41%

4. Janez Varl

210 glasov

34%

5. Janez Maček

63 glasov

10%

6. Štefan Kunstelj

324 glasov

53%

7. Mirko Trbovič

74 glasov

12%

 

3. volilna enota

 

1. Stanko

414 glasov

61%

2. Franc Zupan

346 glasov

51%

3. Janez Slivnik

291 glasov

43%

4. Jožef Andrej Guzelj

170 glasov

25%

5. Milena Cecilija Bukovnik

205 glasov

30%

6. Vladimir Repe

357 glasov

53%

 

Občinska volilna komisija je v skladu s 85. členom zakona o lokalnih volitvah ugotovila izid glasovanja v vsaki volilni enoti. Po določbah 11. člena zakona o lokalnih volitvah je(so) izvoljeni tisti kandidati, ki je(so) dobil(i) največje število glasov.

 

Za člane sveta Krajevne skupnosti Gorje so bili na volitvah, dne 10. novembra 1996, izvoljeni:

 

1. Tomaž Čop, 27. 7. 1967, lesni tehnik, vodja linij, Krnica 17

 

2. Štefan Kunstelj, 2. 9. 1948, strojni tehnik, samostojni podjetnik, Poljšica 39a

 

3. Marko Ferjan, 17. 4. 1964, dr. org. dela, profesor, Zgornje Gorje 60

 

4. Janez Jan, 30. 8. 1952, PK mizar, strojnik kotlov, Višelnica 5

 

5. Stanko Lah, 12. 9. 1948, avtomehanik, voznik kamiona, Spodnje Gorje 228

 

6. Vladimir Repe, 26. 12. 1937, mehanik, upokojenec, Spodnje Gorje 40

 

7. Franc Zupan, 16. 10. 1949, grad. delovodja, Spodnje Gorje 24.

 

Krajevna skupnost Ribno

 

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ribno je bilo oddanih 655 glasovnic.

 

Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volilca, je bilo 62 glasovnic neveljavnih. Veljavnih je bilo 593 glasovnic.

 

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

 

1. Jože Dežman

352 glasov

59%

2. Janez Poljanec

243 glasov

41%

3. Rajko Valant

299 glasov

50%

4. Alojz Janša

201 glas

34%

5. Alojz Hajnrihar

210 glasov

35%

6. Gabriel Ferjan

292 glasov

49%

7. Borut Pangerc

304 glasov

51%

8. Dušan Žnidaršič

165 glasov

28%

9. Franc Heberle

276 glasov

47%

10. Miha Pelko

333 glasov

56%

11. Janko Štravs

296 glasov

50%

 

Občinska volilna komisija je v skladu s 85. členom zakona o lokalnih volitvah ugotovila izid glasovanja. Po določbah 11. člena zakona o lokalnih volitvah je(so) izvoljeni tisti kandidati, ki je(so) dobil(i) največje število glasov.

 

Za člane sveta Krajevne skupnosti Ribno so bili na volitvah, dne 10. novembra 1996, izvoljeni:

 

1. Jože Dežman, 18. 11. 1953, grad. tehnik, vodja gradbišča, Savska 67, Ribno

 

2. Miha Pelko, 28. 9. 1955, grad. tehnik, samostojni podjetnik, Savska 50, Ribno

 

3. Borut Pangerc, 4. 2. 1965, trgovski poslovodja, Selo 17

 

4. Rajko Valant, 7. 7. 1961, mizar, samostojni podjetnik, Bodešče 17

 

5. Janko Štravs, 18. 3. 1960, orodjar, samostojni podjetnik, Selo 43a

 

6. Gabriel Ferjan, 26. 7. 1946, grad. delovodja, Partizanska 6, Ribno

 

7. Franc Heberle, 25. 1. 1935, upokojenec, Selo 56.

 

Krajevna skupnost Zasip

 

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zasip je bilo oddanih 592 glasovnic.

 

Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volilca, je bilo 35 glasovnic neveljavnih. Veljavnih je bilo 557 glasovnic.

 

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

 

1. Franc Mlakar

195 glasov

35%

2. Natalija Vidic

125 glasov

22%

3. Janez Urh

260 glasov

47%

4. Jakob Zupan

236 glasov

42%

5. Janez Rešek

64 glasov

11%

6. Slavko Pristov

95 glasov

17%

7. Valentin Jemec

287 glasov

52%

8. Franci Kindlhofer

80 glasov

14%

9. Franc Ambrožič

142 glasov

25%

10. Vladimir Pavlič

135 glasov

24%

11. Mija Kovačič

102 glasova

18%

12. Bojan Trseglav

332 glasov

60%

13. Ciril Kraigher

396 glasov

71%

 

Občinska volilna komisija je v skladu s 85. členom zakona o lokalnih volitvah ugotovila izid glasovanja. Po določbah 11. člena zakona o lokalnih volitvah je(so) izvoljeni tisti kandidati, ki je(so) dobil(i) največje število glasov.

 

Za člane sveta Krajevne skupnosti Zasip so bili na volitvah, dne 10. novembra 1996, izvoljeni:

 

1. Ciril Kraigher, 13. 3. 1946, oblikovalec, odd. marketing, Sebenje 22, Zasip

 

2. Bojan Trseglav, 26. 7. 1951, strojni ključavničar, vzdrževalec, Dolina 14, Zasip

 

3. Valentin Jemec, 11. 10. 1963, poklicna šola, avtoprevoznik, Blejska C. 19, Zasip

 

4. Janez Urh, 11. 2. 1943, delovodja, strokovni sodelavec, Sebenje 74, Zasip

 

5. Jakob Zupan, 28. 4. 1939, poklicna šola, samostojni podjetnik, Ledina 1, Zasip.

 

 

 

Št. 008-1/96

Občinska volilna komisija Občine Bled

 

Bled, dne 11. novembra 1996.

Predsednica

 

 

Danja Rus, dipl. jur. l. r.

 

 

Člani

 

 

Valentin Silič l. r.

 

 

Emil Brence l. r.

 

 

Gabriela Vovk l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor