Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 3. in 25. člen zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93 in 35/97) ter na podlagi 7. člena statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/2001 in 3/2002) je občinski svet občine Cerklje na gorenjskem na svoji 26. redni seji dne 07. 10. 2002 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah

odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

 

1.     člen

Za 17. členom se doda 17. a. člen, ki se glasi:

»Zavezanci za plačilo nadomestila so dolžni Občini Cerklje na Gorenjskem posredovati vse potrebne podatke za odmero nadomestila v 15 dneh po nastanku obveznosti.

Če zavezanci ne posredujejo podatkov, se jim odmeri nadomestilo za 160 m2 stanovanjske površine in 500 m2 površine za poslovne površine. Če pristojni občinski organ oceni, da se poslovna dejavnost opravlja na več kot 500 m2, lahko odmeri nadomestilo po površini celotne parcele, ki jo uporablja zavezanec.

 

Zavezanci morajo sporočiti davčnemu organu oziroma Občini Cerklje na Gorenjskem tudi vse spremembe, ki so pomembne za odmero nadomestila in sicer v 15 dneh po nastali spremembi.«

2.     člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 03201-01-33/2002

Datum:   08. 10. 2002

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor