Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in 120/03) in 16. člena Statuta Občine Bled – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03), je Občinski svet Občine Bled, na 16. redni seji dne 8. 12. 2004 sprejel

SKLEP

o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Bled

1. člen

Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Bled znašajo mesečno na otroka po programih:

Dnevni program:

 

– prvo starostno obdobje

 

  (otroci 1 – 3 let):

100.476 SIT

– drugo starostno obdobje

 

  (otroci 3 – 6 let):

72.398 SIT

– prilagojeni program v razvojnem

 

  oddelku:

212.718 SIT

Poldnevni program

 

v drugem starostnem obdobju:

 

– 4 ure dnevno:

61.898 SIT

– 5 ur dnevno:

67.298 SIT

2. člen

Prilagojeno izvajanje programa vključuje ceno programa, v katerega je otrok vključen in stroške, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi otroka v program.

3. člen

Cene programov se mesečno povečujejo z rastjo cen življenjskih stroškov in z višino dejansko izplačanih plač, določenih s kolektivno pogodbo in pravilniki za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS.

4. člen

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Bled, ki je bil sprejet na 7. seji Občinskega sveta, dne 1. 10. 2003.

5. člen

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.

 

Št. 01505-10/2004

Bled, dne 8. decembra 2004.

Župan Občine Bled

Jože Antonič l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor