Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list SRS št. 18/1984, 32/1985, 33/1989, Ur. list RS št. 24/1992) in v povezavi s l. točko l. odstavka 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS št. 44/1997), 218. člena Zakona o graditvi objektov, uradno prečiščeno besedilo (ZGO-1-UPB1, Ur. list RS št. 102/2004, 126/2007, 108/2009), 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UVG 47/1996, 33/2003, 35/2005) ter 16. člena Statuta občine Kranjska Gora (Ur. list RS št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji 3. seji, dne 17.12.2014 sprejel

 

SKLEP

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2015

 

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kranjska Gora za leto 2015 znaša mesečno:

 

 

Vrednost točke za: stanovanjsko oz. poslovno površino

Vrednost točke za: zazidano stavbno zemljišče–gradbeno parcelo

Vrednost točke za: za nezazidano stavbno zemljišče

 

EUR

EUR

EUR

A. stanovanjski namen 

0,0001193

0,000042

0,000042

B. poslovni namen

0,0003327

0,000042

0,000042

 

2. člen

Sklep začne veljati naslednji dan  po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2015 dalje.

 

Številka: 4224-22/2014-1

Datum: 17.12.2014

 


 

Občina Kranjska Gora

 

Janez Hrovat, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor