Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 91. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 – ZSPDSLS-1), tretjega odstavka 14. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU – 1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 15. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Žetale, na svoji 17. redni seji, dne 09. 04. 2018 na predlog župana sprejel naslednji

 

SKLEP

 

Občina Žetale brezplačno, na podlagi darilne pogodbe, prenese nepremičnine:

·  parc. št. 441/20, k.o. (2661) Gaj, zemljišče v izmeri 480 m2;

·  parc. št. 441/192, k.o. (2661) Gaj, zemljišče v izmeri 151 m2;

·  parc. št. 441/156, k.o. (2661) Gaj, zemljišče v izmeri 167 m2;

·  parc. št. 441/137, k.o. (2661) Gaj, zemljišče v izmeri 316 m2;

·  parc. št. 677/1, k.o. (2661) Gaj, zemljišče v izmeri 5715 m2;

·  parc. št. 441/416, k.o. (2661) Gaj, zemljišče v izmeri 1713 m2;

v last Občine Slovenska Bistrica, v deležu 7819/2500000.

 

Številka: 032-0017/2015-9

Datum: 9. 4. 2018

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor