Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-a in 40/12 - ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10) je Občinski svet Občine Žetale, na svoji 18. redni seji, dne 11.06.2014, sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBI PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V ENOTO VRTEC PRI OŠ ŽETALE

 

1. člen

V Pravilniku o sprejemu otrok v enoto vrtec pri OŠ Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/11) se drugi odstavek 25. člena spremeni tako, da glasi:

»Višino plačila staršev določi pristojni Center za socialno delo, v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.«

 

2. člen

Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0018/2014-17

Datum: 11.06.2014

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor