Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 5/90) in 13. ter 14. člena Pravilnika o določanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 1. ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03) je Občinski svet Občine Črnomelj na 11. redni seji dne 20. 3. 2008 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Črnomelj

 

 

1. člen

 

 

Na območju mesta Črnomelj, se imenujejo naslednje ulice:

 

 

a) Ulica z že obstoječim imenom Bevkova ulica se nadaljuje od zaključka Bevkove ulice, po prometni povezavi do ceste A, v skladu z zazidalnim načrtom Drage II.

 

 

b) Prometna povezava v delu območja Zadružne ceste, se poimenuje v Malo ulico.

 

 

c) V območju Zazidalnega načrta »Pod gozdom« se imenujejo ulice Sončna pot in Nad progo.

 

 

2. člen

 

 

Vsa ostala območja hišnih številk v mestu Črnomelj ostanejo nespremenjena.

 

 

3. člen

 

 

Območja imenovanih ulic so prikazana v ustreznih kartografskih prikazih v merilu 1:1500 in 1:1000, ki so sestavni del tega odloka.

 

 

4. člen

 

 

GURS, Geodetska pisarna Črnomelj izvede v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka, vse potrebne spremembe v evidenci hišnih številk in v registru prostorskih enot, ter izdela seznam sprememb v oštevilčbi objektov, ter ga posreduje vsem zainteresiranim uporabnikom. Geodetska pisarna Črnomelj v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka naroči tablice s hišnimi številkami.

 

 

Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka po uradni dolžnosti dolžni uskladiti svoje evidence s tem odlokom.

 

 

5. člen

 

 

Stroške postavitev tabel za označitev novih ulic nosi Občina Črnomelj. Stroške novih tablic s hišnimi številkami nosijo lastniki oziroma upravljavci stavb.

 

 

6. člen

 

 

Lastniki oziroma upravljavci oštevilčenih stavb morajo nove tablice s hišno številko namestiti najkasneje v osmih dneh po prejemu sklepa o spremembi naslova.

 

 

7. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 007-00006/2007

 

 

Črnomelj, dne 20. marca 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Črnomelj

 

 

Andrej Fabjan l.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor