Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 15. redni seji dne 17. 10. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Že obstoječi letni načrt razpolaganja in načrt oddaje nepremičnega premoženja, sprejet na 12. redni seji dne 6. 2. 2012 Občinskega sveta Občine Divača, se dopolni:

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

+------------+------------------------------------------------+

|            |                    LOKACIJA                    |

+------------+-------------------------------+----------------+

|            |       Parcelna številka       |   Katastrska   |

|            |                               |     občina     |

+------------+-------------------------------+----------------+

|PRODAJA     |                     del 3047/1|Barka           |

+------------+-------------------------------+----------------+

|PRODAJA     |                     del 3047/1|Barka           |

+------------+-------------------------------+----------------+

|PRODAJA     |                 47, 48, 3030/1|Barka           |

+------------+-------------------------------+----------------+

|PRODAJA     |                    del 1344/82|Senožeče        |

+------------+-------------------------------+----------------+

|PRODAJA     |                     del 3480/8|Senožeče        |

+------------+-------------------------------+----------------+

2.

Ta sklep začne veljati takoj.

Št. 032-0006-2012-18

Divača, dne 17. oktobra 2012

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor