Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

P O R O Č I L O

o izidu splošnih volitev za župana Občine Kostanjevica na Krki

Občinska volilna komisija je na 9. seji dne 16. 10. 2010 na podlagi zapisnika o delu volilnega odbora na predčasnem glasovanju, zapisnikov o delu volilnih odborov na voliščih in glasovanja po pošti pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Kostanjevica na Krki na volitvah dne 10. 10. 2010 ugotovila:

I.

Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo volilno pravico 2104 volivcev.

Glasovalo je skupaj 1300 volivcev ali 61,79% volivcev od vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico.

II.

Za volitve župana je bilo oddanih 1300 glasovnic.

Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu kandidata oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 29 glasovnic neveljavnih.

Veljavnih glasovnic je bilo 1271.

Posamezni kandidati so dobili skupno naslednje število glasov:

1. Mojmir Pustoslemšek             712 glasov oziroma 56,02%,

2. Silvester Miklavž               378 glasov oziroma 29,74%,

3. Jože Zagorc                     181 glasov oziroma 14,24%.

III.

Občinska volilna komisija Kostanjevica na Krki je na podlagi prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) ugotovila, da je izvoljen kandidat, ki je dobil večino glasov, kar pomeni, da je izvoljen za župana Občine Kostanjevica na Krki Mojmir Pustoslemšek, rojen 12. 12. 1943, Grič 10, Kostanjevica na Krki.

Št. 041-2/2009

Kostanjevica na Krki, dne 16. oktobra 2010

Predsednik občinske volilne komisije

Bojan Trampuš l.r.

Namestnica predsednika in člani OVK Kostanjevica na Krki

Vanja Lakner l.r.

1. Tomaž Pibernik l.r.

2. Barbara Kučič l.r.

3. Leopold Bučar l.r.

4. Ana Drobnič l.r.

5. Mateja Olovec l.r.

6. Jože Pavlovič l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor