Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 41. čelna Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.list RS št. 98/05) ter Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Destrnik – Trnovska vas (Ur.vestnik občine Trnovska vas št. 2/03, popravek Ur.list RS št. 95/04 ) ter vloge Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Destrnik – Trnovska vas z dne 23.02.2006 je občinski svet občine Trnovska vas na svoji 29. redni seji, dne 25. 05. 2006 sprejel

 

 

SKLEP O ODPRTJU VRTCA PRI OŠ TRNOVSKA VAS

 

 

Občinski svet občine Trnovska vas s tem sklepom odobri Javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Destrnik – Trnovska vas, da v podružnični osnovni šoli Trnovska vas s 1. 9. 2006 odpre en oddelek vrtca s kombinirano skupino.

 

 

Občinski svet soglaša, da se normativ, ki določa 17 otrok poveča za 2 otroka in tako znaša 19 otrok, kar je v skladu s 33. členom Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

 

 

Po opravljenem vpisu in izvedenem razpisu delavcev za zaposlitev bo občinski svet občine Trnovska vas odločal o ekonomski ceni vrtca.

 

 

Občinski svet občine nalaga JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas, da zaposlitve delavcev za potrebe vrtca izvede za določen čas (poskusno obdobje vsaj 1 leto), ker se vrtec odpira na novo.

 

 

Datum: 25. 05. 2006

 

 

Šifra zadeve: 602-0002/2006

 

 

PODŽUPAN OBČINE :

 

 

FRANC PUKŠIČ,dipl.ing.str.        

 

 

l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor