Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi Poročila o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Komenda številka 041-0014/2006-1 z dne 25.10.2006, Sklepa o popravku poročila o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Komenda številka 041-0014/2006-5 z dne 30.10.2006 in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/1999 in 83/1999 ter Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 01/2001 in 10/2005) je Občinski svet Občine Komenda na 1. seji, dne 09. novembra 2006, sprejel naslednji

 

 

S K L E P

 

 

O POTRDITVI MANDATOV ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA

 

 

1.

 

 

Občinski svet Občine Komenda potrjuje mandate izvoljenim članom Občinskega sveta občine Komenda:

 

 

1.            KLARA BERLEC, rojena 20.06.1953, Suhadole 38 D, 1218 Komenda,

 

 

2.            ALEKSANDRA MAJCEN, rojena 01.01.1975, Moste 96, 1218 Komenda,

 

 

3.            DANICA ZMRZLIKAR, rojena 01.02.1953, Nasovče 5, 1218 Komenda,

 

 

4.            MIRAN BREMŠAK, rojen 27.06.1961, Mlaka 32 A, 1218 Komenda,

 

 

5.            ROMAN DOBNIKAR, rojen 22.01.1973, Gmajnica 85, 1218 Komenda,

 

 

6.            JANEZ DOLINAR, rojen 30.06.1946, Čebuljeva ulica 14, 1218 Komenda,

 

 

7.            ROMAN GROŠELJ, rojen 19.04.1959, Klanec 47 D, 1218 Komenda,

 

 

8.            MIRKO KEPIC, rojen 19.08.1938, Moste 90, 1218 Komenda,

 

 

9.            JANEZ KIMOVEC, rojen 16.02.1942, Glavarjeva cesta 48, 1218 Komenda,

 

 

10.            VID KORITNIK, rojen 16.06.1957, Moste 88 A, 1218 Komenda,

 

 

11.            SREČO KOS, rojen 20.08.1974, Moste 113, 1218 Komenda,

 

 

12.            BALDOMIR KREMŽAR, rojen 01.01.1938, Krekova ulica 9, 1218 Komenda,

 

 

13.            FRANC PETRIČ, rojen 03.08.1954, Breg pri Komendi 3, 1218 Komenda,

 

 

14.            JOŽEF SUŠNIK, rojen 09.05.1952, Križ 12, 1218 Komenda.

 

 

2.

 

 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Komenda in se  objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.

 

 

 

 

 

Številka:             041-0014/2006-6

 

 

Datum:              9. november 2006

 

 

 

 

 

Tomaž Drolec

 

 

 Župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor