Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06), 83. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana je Občinski svet Občine Velika Polana na 18. seji dne 15. 12. 2009 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Velika Polana

 

 

1. člen

 

 

V 4. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Velika Polana (Uradni list RS, št. 87/09) se izbriše:

 

 

»

 

 

ZP. ŠT.

CESTA

ODSEK

POTEK

ZAČETEK

KONEC

DOLŽ v (m)

NAMEN UPORABE

DOLŽINA V SOS. OBČINAH

2

050060

 

Kapca- Mala Polana

C R3-729

CG1-3

3.110

 

Lendava

 

 

050061

Kapca- Mala Polana

C R3- 729

CG1-3

3.110

vsa vozila

2.692

«

 

 

in doda:

 

 

»

 

 

ZP. ŠT.

CESTA

ODSEK

POTEK

ZAČETEK

KONEC

DOLŽ v (m)

NAMEN UPORABE

DOLŽINA V SOS. OBČINAH

2

050080

 

Kapca- Mala Polana

C R3-729

CG1-3

3.110

 

Lendava

 

 

050081

Kapca- Mala Polana

C R3-729

CG1-3

3.110

vsa vozila

2.692

«

 

 

2. člen

 

 

V 5. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Velika Polana (Uradni list RS, št. 87/09) se spremeni začetek odsekov, kakor sledi:

 

 

»

 

 

ZP. ŠT.

CESTA

ODSEK

POTEK

ZAČETEK

KONEC

DOLŽ v (m)

NAMEN UPORABE

DOLŽINA V SOS. OBČINAH

18

550590

 

M. Polana, HŠ 95-94a

C 050080

C 550650

433

 

 

 

 

550591

M. Polana, HŠ 95-94a

C 050080

C 550650

433

vsa vozila

 

22

550630

 

M. Polana- Žaligove hiše

C 050080

C 550570

962

 

 

 

 

550631

M. Polana- Žaligove hiše

C 050080

C 550570

962

vsa vozila

 

31

550730

 

M. Polana, HŠ 105-  104

C 050080

Z HŠ 104

142

 

 

 

 

550731

M. Polana, HŠ 105-104

C 050080

Z HŠ   104

142

vsa vozila

 

«

 

 

in zaključek odsekov, kakor sledi:

 

 

»

 

 

ZP. ŠT.

CESTA

ODSEK

POTEK

ZAČETEK

KONEC

DOLŽ v (m)

NAMEN UPORABE

DOLŽINA V SOS. OBČINAH

23

706750

 

M. Polana- nasip

C G1-3

C 050080

3.246

 

Lendava

 

 

706751

M. Polana- nasip

C G1-3 

C 050080

3.246

vsa vozila

4.463

24

550650

 

V. Polana- M. Polana

C 550500

C 050080

1.418

 

 

 

 

550651

V. Polana- M. Polana

C 550500

C 050080

1.418

vsa vozila

 

«

 

 

3. člen

 

 

V 6. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Velika Polana (Uradni list RS, št. 87/09) se spremeni začetek odsekeka 955011, kakor sledi:

 

 

»

 

 

ZP. ŠT.

CESTA

ODSEK

POTEK

ZAČETEK

KONEC

DOLŽ v (m)

NAMEN UPORABE

DOLŽINA V SOS. OBČINAH

2

955010

 

Mačkovci – Petrove njive

C 050080

C 955000

551

 

 

 

 

955011

Mačkovci – Petrove njive

C 050080

C 955010

551

kolesarji

 

«

 

 

4. člen

 

 

H kategorizaciji občinskih cest, določeni s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2009 z dne 10. 12. 2009.

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 17-18/09OS

 

 

Velika Polana, dne 15. decembra 2009

 

 

Župan

 

 

Občine Velika Polana

 

 

Damijan Jaklin l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor