Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ter 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 9. seji dne 30. 9. 1999 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o ekonomski ceni oddelka jasli

 

 

I.

 

 

1. Ekonomske cene oddelka jasli v vrtcu Kobarid znašajo:

 

 

– za celodnevni program je cena 49.250 SIT,

 

 

– za poldnevni program je cena 42.435 SIT.

 

 

2. Ekonomske cene veljajo od 1. 9. 1999 dalje, in ne vključujejo regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, amortizacije, investicijskega vzdrževanja in ne upošteva izpisov otrok v poletnih mesecih. Ti stroški se v proračunu predvidijo posebej.

 

 

3. Ekonomske cene so izračunane na 12 mesecev.

 

 

II.

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 9. 1999.

 

 

 

 

 

Št. 601-3/97

 

 

Kobarid, dne 30. septembra 1999.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, inž. l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor