Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo,  76/2008, 79/09 in 51/10) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009 in 7/2011) je Občinski svet Občine Ljutomer na 7. dopisni seji, 29. 8. 2012, sprejel

 

SKLEP  ŠT. 245

O DOPOLNITVI SKLEPA ŠT. 295

 

1.     Dopolni se Sklep št. 295 z 6. 10. 2008 o določitvi cene izposoje oz. uporabe šotora (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 7/2008) in njegova dopolnitev št. 878-10/2009-438-1727 z dne 22. 7. 2009 (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009) , tako, da se doda nova IV. a točka, ki glasi:

»IV. a

Za izvedbo prireditev, katerih izkupiček je namenjen kot denarna pomoč bolnim, poškodovanim ali hendikepiranim osebam ali kot pomoč posameznikom in družinam v hudi socialni stiski ali kot pomoč za odpravo posledic v ali ob naravnih in drugih nesrečah na območju Občine Ljutomer, se šotor da v uporabo brezplačno«.

 

2.     Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju na seji Občinskega sveta Občine Ljutomer.

 

3.     Sklep se objavi na spletni strani Občine Ljutomer in v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.

 

 

Številka: 843/2012-245

Datum:   29. 8. 2012

 

Županja Občine Ljutomer:

mag. Olga Karba, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor