Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 13. ter 77. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 30. septembra 1996 sprejel

 

S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra

 

1

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi – javno dobro, pri parc. št. 1980, k.o. Ljutomer v izmeri 1288 m2.

 

2

Nepremičnina iz prejšnje točke tega sklepa preneha imeti status dobrine v splošni rabi – javno dobro in postane last Občine Ljutomer.

 

3

Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 461-7/96-1835

Ljutomer, dne 30. septembra 1996.

 

Predsednica 

Občinskega sveta 

občine Ljutomer

 

Darja Odar, dipl. psih. l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor