Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradna objava, časopis Primorske novice, št. 41/03 in 17/06, ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 28. seji dne 1. 12. 2009 sprejel

O D L O K

o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči

1. člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

2. člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

3. člen

Lokalne ceste so:

– ceste med naselji v Občini Kanal ob Soči in ceste med naselji v Občini Kanal ob Soči in naselji v sosednjih občinah;

– ceste v naseljih Kanal in Deskle z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.

4. člen

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

– lokalne ceste (LC)

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|Zap.| Cesta| Odsek|   Potek  |Začetek| Konec |Dolžina| Namen |Dolžina|

| št.|      |      |          |       |       |  v m  |uporabe| v sos.|

|    |      |      |          |       |       |       |       |občinah|

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|1.  |163010|      |Kambreško-|C R3   |Z HŠ 11|  3.453|       |       |

|    |      |      |Mlin-     |605    |       |       |       |       |

|    |      |      |Podravne  |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163011|Kambreško-|C R3   |Z HŠ 11|  3.453|vsa    |       |

|    |      |      |Mlin-     |605    |       |       |vozila |       |

|    |      |      |Podravne  |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|2.  |163020|      |Kambreško-|C R3   |C R3   |  4.576|       |       |

|    |      |      |Humarji-  |604    |606    |       |       |       |

|    |      |      |G.Nekovo  |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163021|Kambreško-|C R3   |C R3   |  4.576|vsa    |       |

|    |      |      |G.Nekovo  |604    |606    |       |vozila |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|3.  |163030|      |Korada-   |C      |C      |  2.663|       |       |

|    |      |      |meja Brda |163080 |020110 |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163031|Korada-   |C      |C      |  2.663|vsa    |       |

|    |      |      |meja Brda |163080 |020110 |       |vozila |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|4.  |163040|      |Doblar-   |C G2   |C R3   |  7.020|       |Tolmin |

|    |      |      |Osredek-  |103    |605    |       |       |       |

|    |      |      |Pušno     |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163041|Doblar-   |C G2   |C R3   |  7.020|vsa    |1.194 m|

|    |      |      |Osredek-  |103    |605    |       |vozila |       |

|    |      |      |Pušno     |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|5.  |163050|      |Ajba-     |C G2   |C R3   |  3.186|       |       |

|    |      |      |Preval    |103    |604    |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163051|Ajba-     |C G2   |C R3   |  3.186|vsa    |       |

|    |      |      |Preval    |103    |604    |       |vozila |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|6.  |163060|      |Lig-      |C R3   |C R3   |  4.867|       |       |

|    |      |      |Markiči-  |606    |606    |       |       |       |

|    |      |      |Ukanje    |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163061|Lig-      |C R3   |C R3   |  4.867|vsa    |       |

|    |      |      |Markiči-  |606    |606    |       |vozila |       |

|    |      |      |Ukanje    |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|7.  |163080|      |Lig-Korada|C R3   |C      |  5.186|       |       |

|    |      |      |          |606    |163030 |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163081|Lig-Korada|C R3   |C      |  5.186|vsa    |       |

|    |      |      |          |606    |163030 |       |vozila |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|8.  |163090|      |Ložice-   |C      |Z HŠ 2 |  4.633|       |       |

|    |      |      |Goljevica-|163130 |       |       |       |       |

|    |      |      |Kamenca   |       |       |       |       |       |

|    |      |      |nad       |       |       |       |       |       |

|    |      |      |Ložicami  |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163091|Ložice-   |C      |Z HŠ 2 |  4.633|vsa    |       |

|    |      |      |Goljevica-|163130 |       |       |vozila |       |

|    |      |      |Kamenca   |       |       |       |       |       |

|    |      |      |nad       |       |       |       |       |       |

|    |      |      |Ložicami  |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|9.  |163100|      |Plave-    |C      |C      |  7.810|       |       |

|    |      |      |Zamedveje-|163130 |163080 |       |       |       |

|    |      |      |Vrtače    |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163101|Plave-    |C      |C      |  7.810|vsa    |       |

|    |      |      |Zamedveje-|163130 |163080 |       |vozila |       |

|    |      |      |Vrtače    |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|10. |163110|      |Plave,    |C R3   |C R3   |  1.513|       |       |

|    |      |      |Žel.p.-   |612    |612    |       |       |       |

|    |      |      |Sv.Ahacij |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163111|Plave,    |C R3   |C R3   |  1.513|vsa    |       |

|    |      |      |Žel.p.-   |612    |612    |       |vozila |       |

|    |      |      |Sv.Ahacij |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|11. |163120|      |Kanal-    |C R3   |C      |  3.943|       |       |

|    |      |      |Krstenica-|606    |163130 |       |       |       |

|    |      |      |Anhovo    |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163121|Kanal-    |C R3   |C      |  3.943|vsa    |       |

|    |      |      |Krstenica-|606    |163130 |       |vozila |       |

|    |      |      |Anhovo    |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|12. |163130|      |Rodež-    |C G2-  |C R3-  |  4.348|       |       |

|    |      |      |Anhovo-   |103    |612    |       |       |       |

|    |      |      |Ložice-   |       |       |       |       |       |

|    |      |      |Plave     |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163131|Rodež-    |C G2-  |C R3-  |  4.348|vsa    |       |

|    |      |      |Anh.-     |103    |612    |       |vozila |       |

|    |      |      |Ložice-   |       |       |       |       |       |

|    |      |      |Plave     |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|13. |163140|      |Skale-    |C      |C      |  1.882|       |       |

|    |      |      |Anhovo    |163120 |163120 |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163141|Skale-    |C      |C      |  1.882|vsa    |       |

|    |      |      |Anhovo    |163120 |163120 |       |vozila |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|14. |163150|      |Zagora-   |C G2   |C      |  7.195|       |       |

|    |      |      |Zagomila- |103    |284100 |       |       |       |

|    |      |      |Preški Vrh|       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163151|Zagora-   |C G2   |C      |  7.195|vsa    |       |

|    |      |      |Preški Vrh|103    |284100 |       |vozila |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|15. |163160|      |Kanalski  |C      |C G2-  |  6.540|       |       |

|    |      |      |Vrh-Morsko|284030 |103    |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163161|Kanalski  |C      |C G2-  |  6.540|vsa    |       |

|    |      |      |Vrh-Morsko|284030 |103    |       |vozila |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|16. |163170|      |Drašček-  |C      |C      |  6.245|       |       |

|    |      |      |Kanalski  |163180 |163160 |       |       |       |

|    |      |      |Vrh       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163171|Drašček-  |C      |C      |  6.245|vsa    |       |

|    |      |      |Kanalski  |163180 |163160 |       |vozila |       |

|    |      |      |Vrh       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|17. |163180|      |Kanal-    |C G2   |C      | 18.498|       |       |

|    |      |      |Križev    |103    |284010 |       |       |       |

|    |      |      |Breg      |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163181|Kanal-    |C G2   |C      | 18.498|vsa    |       |

|    |      |      |Križev    |103    |284010 |       |vozila |       |

|    |      |      |Breg      |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|18. |163190|      |Avče-     |C G2   |C      |  2.072|       |       |

|    |      |      |Doblar    |103    |163180 |       |       |       |

|    |      |      |Žel.p.-   |       |       |       |       |       |

|    |      |      |Ročinj    |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163191|Ročinj-   |C G2   |C      |  2.072|vsa    |       |

|    |      |      |Doblar    |103    |163180 |       |vozila |       |

|    |      |      |Žel.p.-   |       |       |       |       |       |

|    |      |      |Avče      |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|19. |163200|      |Senica-Kal|C      |C      |  9.490|       |       |

|    |      |      |nad       |163180 |163180 |       |       |       |

|    |      |      |Kanalom   |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163201|Senica-Kal|C      |C      |  9.490|vsa    |       |

|    |      |      |nad       |163180 |163180 |       |vozila |       |

|    |      |      |Kanalom   |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|20. |163210|      |Zabrdo-   |C      |C      |  3.494|       |       |

|    |      |      |Ilovica-  |163180 |163180 |       |       |       |

|    |      |      |Murovci   |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163211|Zabrdo-   |C      |C      |  3.494|vsa    |       |

|    |      |      |Ilovica-  |163180 |163180 |       |vozila |       |

|    |      |      |Murovci   |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|21. |163220|      |Trščaki-  |C      |C      |  5.569|       |       |

|    |      |      |Zalom-    |163180 |163200 |       |       |       |

|    |      |      |Cvetrež   |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163221|Trščaki-  |C      |C      |  5.569|vsa    |       |

|    |      |      |Zalom-    |163180 |163200 |       |vozila |       |

|    |      |      |Cvetrež   |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|22. |163250|      |Deskle-   |C G2-  |Z Kamn.|  2.878|       |       |

|    |      |      |Grlevšče  |103    |       |       |       |       |

|    |      |      |Partizan  |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163251|Deskle-   |C G2-  |Z Kamn.|  2.878|vsa    |       |

|    |      |      |Grlevšče  |103    |       |       |vozila |       |

|    |      |      |Partizan  |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|23. |163260|      |Debenje-  |C      |Z HŠ 6 |  3.342|       |       |

|    |      |      |Zapotok   |163080 |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163261|Debenje-  |C      |Z HŠ 6 |  3.342|vsa    |       |

|    |      |      |Zapotok   |163080 |       |       |vozila |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|24. |163480|      |Plave     |C R2-  |C      |    651|       |       |

|    |      |      |          |612    |163130 |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163481|Plave     |C R2-  |C      |    651|vsa    |       |

|    |      |      |          |612    |163130 |       |vozila |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|25. |284020|      |Mrcinje-  |O      |C      |  2.809|       |N.     |

|    |      |      |Kanalski  |284022 |163160 |       |       |Gorica |

|    |      |      |vrh       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |284023|Mrcinje-  |O      |C      |  2.809|vsa    |1.117 m|

|    |      |      |Kanalski  |284022 |163160 |       |vozila |       |

|    |      |      |vrh       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|26. |284030|      |Bate-     |O      |C      |  2.522|       |N.     |

|    |      |      |Kanalski  |284031 |163160 |       |       |Gorica |

|    |      |      |vrh       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |284032|Bate-     |O      |C      |  2.522|vsa    |2.075 m|

|    |      |      |Kanalski  |284031 |163160 |       |vozila |       |

|    |      |      |vrh       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|27. |420100|      |Volčanski |C G2-  |C R3-  |    355|       |Tolmin |

|    |      |      |Ruti-     |103    |605    |       |       |       |

|    |      |      |Vogrinki  |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |420101|Volčanski |C G2-  |C R3-  |    355|vsa    |7.948 m|

|    |      |      |Ruti-     |103    |605    |       |vozila |       |

|    |      |      |Vogrinki  |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|28. |420130|      |Kanalski  |C G2-  |C      |  1.805|       |Tolmin |

|    |      |      |lom-Koren-|102    |163220 |       |       |       |

|    |      |      |Cvetrež   |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |420131|Kanalski  |C G2-  |C      |  1.805|vsa    |9.960 m|

|    |      |      |lom-      |102    |163220 |       |vozila |       |

|    |      |      |Cvetrež   |       |       |       |       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |      |          |       |Skupaj:|128.545|       |       |

+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

5. člen

Lokalne v naseljih z uvedenim uličnim sistemom so razvrščene v podkategorije:

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|Zap.| Cesta| Odsek|   Potek    |Začetek| Konec |Dolžina| Namen |Dolžina|

| št.|      |      |            |       |       |  v m  |uporabe| v sos.|

|    |      |      |            |       |       |       |       |občinah|

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|1.  |163310|      |Deskle      |C G2-  |C      |  1.165|       |       |

|    |      |      |Gorenje     |103    |663640 |       |       |       |

|    |      |      |Deskle      |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163311|Deskle      |C G2-  |C      |  1.165|vsa    |       |

|    |      |      |Gorenje     |103    |663640 |       |vozila |       |

|    |      |      |Deskle      |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|2.  |163320|      |Deskle      |C G2-  |C      |    445|       |       |

|    |      |      |Gregorčičeva|103    |163360 |       |       |       |

|    |      |      |u.          |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163321|Deskle      |C G2-  |C      |    445|vsa    |       |

|    |      |      |Gregorčičeva|103    |163360 |       |vozila |       |

|    |      |      |u.          |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|3.  |163330|      |Deskle U.   |C      |C      |    615|       |       |

|    |      |      |P.Skalar,   |163250 |163630 |       |       |       |

|    |      |      |U. Talcev   |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163331|Deskle Ul.  |C      |Z      |    400|vsa    |       |

|    |      |      |P.Skalarja  |163250 |igrišč |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163332|Deskle      |O      |C      |    215|vsa    |       |

|    |      |      |Ulica       |163331 |163630 |       |vozila |       |

|    |      |      |talcev      |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|4.  |163340|      |Kanal       |C G2-  |C      |    759|       |       |

|    |      |      |Gregorčičeva|103    |163370 |       |       |       |

|    |      |      |u.          |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163341|Kanal       |C G2-  |C      |    759|vsa    |       |

|    |      |      |Gregorčičeva|103    |163370 |       |vozila |       |

|    |      |      |u.          |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|5.  |163350|      |Kanal       |C R3-  |C      |    340|       |       |

|    |      |      |Kolodvorska |606    |664170 |       |       |       |

|    |      |      |ulica       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163351|Kanal       |C R3-  |C      |    340|vsa    |       |

|    |      |      |Kolodvorska |606    |664170 |       |vozila |       |

|    |      |      |ulica       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|6.  |163360|      |Deskle most |C G2-  |C      |    201|       |       |

|    |      |      |čez Sočo    |103    |163130 |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163361|Deskle most |C G2-  |C      |    201|vsa    |       |

|    |      |      |čez Sočo    |103    |163130 |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|7.  |163370|      |Kanal       |C      |Z HŠ 29|    231|       |       |

|    |      |      |Grajska     |163340 |       |       |       |       |

|    |      |      |ulica       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163371|Kanal       |C      |Z HŠ 29|    231|vsa    |       |

|    |      |      |Grajska     |163340 |       |       |vozila |       |

|    |      |      |ulica       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|8.  |163380|      |Kanal       |C      |Z HŠ 14|    179|       |       |

|    |      |      |Grajska     |163340 |       |       |       |       |

|    |      |      |ulica       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163381|Kanal       |C      |Z HŠ 14|    179|vsa    |       |

|    |      |      |Grajska     |163340 |       |       |vozila |       |

|    |      |      |ulica       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|9.  |163390|      |Kanal       |C      |Z HŠ 26|    229|       |       |

|    |      |      |Partizanska |163180 |       |       |       |       |

|    |      |      |ulica       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163391|Kanal       |C      |Z HŠ 26|    229|vsa    |       |

|    |      |      |Partizanska |163180 |       |       |vozila |       |

|    |      |      |ulica       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|10. |163400|      |Kanal       |C G2-  |C      |    188|       |       |

|    |      |      |Pionirska   |103    |163180 |       |       |       |

|    |      |      |ulica       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163401|Kanal       |C G2-  |C      |    188|vsa    |       |

|    |      |      |Pionirska   |103    |163180 |       |vozila |       |

|    |      |      |ulica       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|11. |163410|      |Kanal       |C G2-  |Z HŠ 1a|    161|       |       |

|    |      |      |Kidričeva   |103    |       |       |       |       |

|    |      |      |(Bajer)     |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163411|Kanal       |C G2-  |Z HŠ 1a|    161|vsa    |       |

|    |      |      |Kidričeva   |103    |       |       |vozila |       |

|    |      |      |(Bajer)     |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|12. |163420|      |Kanal       |C G2-  |C G2-  |    307|       |       |

|    |      |      |Vojkova     |103    |103    |       |       |       |

|    |      |      |ulica       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163421|Kanal       |C G2-  |C G2-  |    307|vsa    |       |

|    |      |      |Vojkova     |103    |103    |       |vozila |       |

|    |      |      |ulica       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|13. |163430|      |Deskle      |C      |C      |    250|       |       |

|    |      |      |Cesta ob    |163320 |163320 |       |       |       |

|    |      |      |Soči        |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163431|Deskle      |C      |C      |    250|vsa    |       |

|    |      |      |Cesta ob    |163320 |163320 |       |vozila |       |

|    |      |      |Soči        |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|14. |163440|      |Deskle      |C      |Z HŠ 3 |     72|       |       |

|    |      |      |Zalog       |163330 |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163441|Deskle      |C      |Z HŠ 3 |     72|vsa    |       |

|    |      |      |Zalog       |163330 |       |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|15. |163450|      |Deskle      |C      |Z HŠ 3 |     66|       |       |

|    |      |      |Črnce       |163330 |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163451|Deskle      |C      |Z HŠ 3 |     66|vsa    |       |

|    |      |      |Črnce       |163330 |       |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|16. |163460|      |Globno      |C G2-  |C G2-  |    127|       |       |

|    |      |      |            |103    |103    |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163461|Globno      |C G2-  |C G2-  |    127|vsa    |       |

|    |      |      |            |103    |103    |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|17. |163540|      |Kanal       |C      |Z HŠ 17|    328|       |       |

|    |      |      |Čargova     |163340 |       |       |       |       |

|    |      |      |ulica       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163541|Kanal       |C      |Z HŠ 17|    328|vsa    |       |

|    |      |      |Čargova     |163340 |       |       |vozila |       |

|    |      |      |ulica       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|18. |163550|      |Kanal       |C      |Z HŠ 52|    397|       |       |

|    |      |      |Grajska     |163340 |       |       |       |       |

|    |      |      |cesta       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163551|Kanal       |C      |Z HŠ 52|    397|vsa    |       |

|    |      |      |Grajska     |163340 |       |       |vozila |       |

|    |      |      |cesta       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|19. |163630|      |Deskle      |C G2-  |C      |    199|       |       |

|    |      |      |Ulica       |103    |163330 |       |       |       |

|    |      |      |talcev      |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163631|Deskle      |C G2-  |C      |    199|vsa    |       |

|    |      |      |Ulica       |103    |163330 |       |vozila |       |

|    |      |      |talcev      |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|20. |163640|      |Gor.Deskle  |C      |C      |    214|       |       |

|    |      |      |Bevkova u.  |163310 |163310 |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163641|Gor.Deskle  |C      |C      |    214|vsa    |       |

|    |      |      |Bevkova u.  |163310 |163310 |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|21. |163650|      |Gor.Deskle  |C      |Z HŠ 45|    128|       |       |

|    |      |      |Bevkova u.  |163310 |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163651|Gor.Deskle  |C      |Z HŠ 45|    128|vsa    |       |

|    |      |      |Bevkova u.  |163310 |       |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|22. |163671|      |Deskle      |C G2-  |C G2-  |    179|       |       |

|    |      |      |Srebrničeva |103    |103    |       |       |       |

|    |      |      |ulica       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |163671|Deskle      |C G2-  |C G2-  |    179|vsa    |       |

|    |      |      |Srebrničeva |103    |103    |       |vozila |       |

|    |      |      |ulica       |       |       |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

|    |      |      |            |       |Skupaj:|  6.780|       |       |

+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+

6. člen

Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|Zap.| Cesta| Odsek|   Potek    |Začetek|  Konec |Dolžina| Namen |Dolžina|

| št.|      |      |            |       |        |  v m  |uporabe| v sos.|

|    |      |      |            |       |        |       |       |občinah|

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|1.  |663010|      |Goderno-    |C      |Z HŠ 1  |  1.733|       |       |

|    |      |      |Ravna       |163080 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663011|Goderno-    |C      |Z HŠ 1  |  1.733|vsa    |       |

|    |      |      |Ravna       |163080 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|2.  |663020|      |Srednje-    |C R3-  |Z HŠ 7  |  1.000|       |       |

|    |      |      |Avško-Jazna |605    |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663021|Srednje-    |C R3-  |Z HŠ 7  |  1.000|vsa    |       |

|    |      |      |Avško-Jazna |605    |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|3.  |663030|      |Osredek     |C      |C 163040|  1.486|       |       |

|    |      |      |            |163040 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663031|Osredek     |C      |C 163040|  1.486|vsa    |       |

|    |      |      |            |163040 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|4.  |663050|      |odcep       |C R3-  |Z HŠ 5  |    776|       |       |

|    |      |      |Bevčarji    |604    |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663051|odcep       |C R3-  |Z HŠ 5  |    776|vsa    |       |

|    |      |      |Bevčarji    |604    |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|5.  |663060|      |odcep       |C R3-  |Z HŠ 6  |    579|       |       |

|    |      |      |Močila      |604    |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663061|odcep       |C R3-  |Z HŠ 6  |    579|vsa    |       |

|    |      |      |Močila      |604    |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|6.  |663080|      |odcep-      |C R3-  |Zkaravla|  1.148|       |       |

|    |      |      |Melinki-    |606    |        |       |       |       |

|    |      |      |karavla     |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663081|odcep-      |C R3-  |Zkaravla|  1.148|vsa    |       |

|    |      |      |Melinki-    |606    |        |       |vozila |       |

|    |      |      |karavla     |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|7.  |663090|      |Markiči-    |C      |Z HŠ 5  |    646|       |       |

|    |      |      |Bajti       |163060 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663091|Markiči-    |C      |Z HŠ 5  |    646|vsa    |       |

|    |      |      |Bajti       |163060 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|8.  |663100|      |Ajba-       |C      |Z spome.|  2.251|       |       |

|    |      |      |Potravno    |163050 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663101|Ajba-       |C      |Z spome.|  2.251|vsa    |       |

|    |      |      |Potravno    |163050 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|9.  |663110|      |odcep       |C      |Z cerkev|    603|       |       |

|    |      |      |Sv.Peter    |163050 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663111|odcep       |C      |Z cerkev|    603|vsa    |       |

|    |      |      |Sv.Peter    |163050 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|10. |663130|      |Doblar-     |C      |C 163040|  3.092|       |       |

|    |      |      |Maček       |163040 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663131|Doblar-     |C      |C 163040|  3.092|vsa    |       |

|    |      |      |Maček       |163040 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|11. |663140|      |odcep       |C R3-  |Z HŠ 1  |  2.256|       |       |

|    |      |      |D.Nekovo    |606    |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663141|odcep       |C R3-  |Z HŠ 1  |  2.256|vsa    |       |

|    |      |      |D.Nekovo    |606    |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|12. |663160|      |Filej-      |C R3-  |Z HŠ 1  |    977|       |       |

|    |      |      |Šeberjak    |606    |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663161|Filej-      |C R3-  |Z HŠ 1  |    977|vsa    |       |

|    |      |      |Šeberjak    |606    |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|13. |663170|      |Ukanje-     |C      |Z HŠ 4  |    696|       |       |

|    |      |      |Želinje     |163060 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663171|Ukanje-     |C      |Z HŠ 4  |    696|vsa    |       |

|    |      |      |Želinje     |163060 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|14. |663180|      |odcep       |C R3-  |Z HŠ 21 |  1.183|       |       |

|    |      |      |Kostanjevica|604    |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663181|odcep       |C R3-  |Z HŠ 21 |  1.183|vsa    |       |

|    |      |      |Kostanjevica|604    |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|15. |663190|      |odcep       |C R3-  |ZVelendo|    329|       |       |

|    |      |      |Velendol    |606    |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663191|odcep       |C R3-  |ZVelendo|    329|vsa    |       |

|    |      |      |Velendol    |606    |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|16. |663240|      |Krstenica-  |C      |Z HŠ 4  |  1.945|       |       |

|    |      |      |Jesen       |163120 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663241|Krstenica-  |C      |Z HŠ 4  |  1.945|vsa    |       |

|    |      |      |Jesen       |163120 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|17. |663290|      |Paljevo-    |C      |Z Dalj. |  3.055|       |       |

|    |      |      |Baske       |663720 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663291|Paljevo-    |C      |Z Dalj. |  3.055|vsa    |       |

|    |      |      |Baske       |663720 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|18. |663360|      |Morsko-Kuk  |C      |Z Kuk   |  3.044|       |       |

|    |      |      |            |163160 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663361|Morsko-Kuk  |C      |Z Kuk   |  3.044|vsa    |       |

|    |      |      |            |163160 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|19. |663370|      |odcep Loga  |C      |Z HŠ 31 |    234|       |       |

|    |      |      |I           |163180 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663371|odcep Loga  |C      |Z HŠ 31 |    234|vsa    |       |

|    |      |      |I           |163180 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|20. |663380|      |odcep-Loga  |C      |Z HŠ 28 |    214|       |       |

|    |      |      |II          |163180 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663381|odcep-Loga  |C      |Z HŠ 28 |    214|vsa    |       |

|    |      |      |II          |163180 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|21. |663420|      |odcep Avšje |C      |Z HŠ 8  |  1.335|       |       |

|    |      |      |            |163180 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663421|odcep Avšje |C      |Z HŠ 8  |  1.335|vsa    |       |

|    |      |      |            |163180 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|22. |663430|      |Seniški     |C      |Z HŠ 43 |  1.571|       |       |

|    |      |      |Breg        |163200 |        |       |       |       |

|    |      |      |Zatrebež    |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663431|Seniški     |C      |Z HŠ 43 |  1.571|vsa    |       |

|    |      |      |Breg        |163200 |        |       |vozila |       |

|    |      |      |Zatrebež    |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|23. |663450|      |odcep       |C      |Z HŠ 45 |  1.095|       |       |

|    |      |      |Široka      |163200 |        |       |       |       |

|    |      |      |Njiva       |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663451|odcep       |C      |Z HŠ 45 |  1.095|vsa    |       |

|    |      |      |Široka      |163200 |        |       |vozila |       |

|    |      |      |Njiva       |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|24. |663460|      |Zavrh-      |C      |C 163200|  2.003|       |       |

|    |      |      |Mešnjaki-   |163200 |        |       |       |       |

|    |      |      |Testeni     |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663461|Zavrh-      |C      |C 163200|  2.003|vsa    |       |

|    |      |      |Mešnjaki-   |163200 |        |       |vozila |       |

|    |      |      |Testeni     |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|25. |663500|      |Bizjaki-    |C      |C 163200|  2.274|       |       |

|    |      |      |Robi-Zavrh  |163180 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663501|Bizjaki-    |C      |C 163200|  2.274|vsa    |       |

|    |      |      |Robi-Zavrh  |163180 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|26. |663510|      |odcep       |C      |Z HŠ 102|    471|       |       |

|    |      |      |Gabrovec-   |163180 |        |       |       |       |

|    |      |      |Breg        |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663511|odcep       |C      |Z HŠ 102|    471|vsa    |       |

|    |      |      |Gabrovec-   |163180 |        |       |vozila |       |

|    |      |      |Breg        |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|27. |663520|      |odcep Dol   |C      |C 163200|  1.071|       |       |

|    |      |      |            |163180 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663521|odcep Dol   |C      |C 163200|  1.071|vsa    |       |

|    |      |      |            |163180 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|28. |663530|      |Lipce       |C      |Z HŠ 189|    661|       |       |

|    |      |      |            |163200 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663531|Lipce       |C      |Z HŠ 189|    661|vsa    |       |

|    |      |      |            |163200 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|29. |663540|      |Koren       |C      |Z HŠ 182|    458|       |       |

|    |      |      |            |420130 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663541|Koren       |C      |Z HŠ 182|    458|vsa    |       |

|    |      |      |            |420130 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|30. |663550|      |Žable       |C      |Z HŠ 18 |    399|       |       |

|    |      |      |            |163210 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663551|Žable       |C      |Z HŠ 18 |    399|vsa    |       |

|    |      |      |            |163210 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|31. |663560|      |Zabrdo-     |C      |Z HŠ 1  |  1.043|       |       |

|    |      |      |Gomilnica   |163210 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663561|Zabrdo-     |C      |Z HŠ 1  |  1.043|vsa    |       |

|    |      |      |Gomilnica   |163210 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|32. |663570|      |odcep       |C      |Z HŠ 28 |    942|       |       |

|    |      |      |Bukovci     |163210 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663571|odcep       |C      |Z HŠ 28 |    942|vsa    |       |

|    |      |      |Bukovci     |163210 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|33. |663580|      |Murovci     |C      |C 284010|  1.122|       |       |

|    |      |      |            |163210 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663581|Murovci-    |C      |C 284010|    893|vsa    |       |

|    |      |      |Pertovti    |163210 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663582|odcep       |O      |C 163180|    229|vsa    |       |

|    |      |      |Murovci     |663581 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|34. |663590|      |Okroglo-Hum |C      |Z HŠ 76 |  1.618|       |       |

|    |      |      |            |163180 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663591|Okroglo-Hum |C      |Z HŠ 76 |  1.618|vsa    |       |

|    |      |      |            |163180 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|35. |663600|      |odcep Kačja |C      |Z HŠ 160|    207|       |       |

|    |      |      |Draga       |163180 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663601|odcep Kačja |C      |Z HŠ 160|    207|vsa    |       |

|    |      |      |Draga       |163180 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|36. |663620|      |odcep       |C      |Z HŠ 197|  2.538|       |       |

|    |      |      |Bremec      |163220 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663621|odcep       |C      |Z HŠ 197|  2.538|vsa    |       |

|    |      |      |Bremec      |163220 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|37. |663630|      |Avče-       |C      |Zzajetje|  3.813|       |       |

|    |      |      |D.Avšček-   |163180 |        |       |       |       |

|    |      |      |G.Avšček    |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663631|Avče-       |C      |Zzajetje|  3.455|vsa    |       |

|    |      |      |D.Avšček-   |163180 |        |       |vozila |       |

|    |      |      |G.Avšček    |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663632|odcep Avče  |O      |Z HŠ 89 |    358|vsa    |       |

|    |      |      |            |663631 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|38. |663640|      |Deskle-     |C      |C 163250|    552|       |       |

|    |      |      |Sa.Anhovo   |163310 |        |       |       |       |

|    |      |      |kamn.       |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663641|Deskle-     |C      |C 163250|    552|vsa    |       |

|    |      |      |Sa.Anhovo   |163310 |        |       |vozila |       |

|    |      |      |kamn.       |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|39. |663650|      |Deskle      |C G2-  |Z HŠ 44 |     40|       |       |

|    |      |      |Globno      |103    |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663651|Deskle      |C G2-  |Z HŠ 44 |     40|vsa    |       |

|    |      |      |Globno      |103    |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|40. |663660|      |odcep       |C G2-  |Z HŠ 25 |    376|       |       |

|    |      |      |Potok-Potok |103    |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663661|odcep       |C G2-  |Z HŠ 25 |    376|vsa    |       |

|    |      |      |Potok-Potok |103    |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|41. |663670|      |odcep Ajba  |C G2-  |Z HŠ 20 |    372|       |       |

|    |      |      |            |103    |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663671|odcep Ajba  |C G2-  |Z HŠ 20 |    372|vsa    |       |

|    |      |      |            |103    |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|42. |663680|      |odcep nova  |C G2-  |C 163050|    523|       |       |

|    |      |      |Ajba        |103    |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663681|odcep nova  |C G2-  |C 163050|    523|vsa    |       |

|    |      |      |Ajba        |103    |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|43. |663690|      |odcep Levpa |C      |Z HŠ 26 |    564|       |       |

|    |      |      |            |163180 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663691|odcep Levpa |C      |Z HŠ 26 |    564|vsa    |       |

|    |      |      |            |163180 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|44. |663700|      |Kal nad     |C      |C 163200|    453|       |       |

|    |      |      |Kanalom     |163180 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663701|Kal nad     |C      |C 163200|    453|vsa    |       |

|    |      |      |Kanalom     |163180 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|45. |663710|      |Morsko      |C      |Z HŠ 37 |  1.108|       |       |

|    |      |      |            |163160 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663711|Morsko      |C      |Z HŠ 37 |  1.108|vsa    |       |

|    |      |      |            |163160 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|46. |663720|      |Plave-      |C G2-  |C 163150|  6.614|       |       |

|    |      |      |Košutnik    |103    |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663721|Plave-      |C G2-  |C 163150|  6.614|vsa    |       |

|    |      |      |Košutnik    |103    |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|47. |663730|      |Spodnji Log |C      |Z k.ces.|  3.776|       |       |

|    |      |      |            |163190 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663731|Spodnji Log |C      |Z k.ces.|  3.776|vsa    |       |

|    |      |      |            |163190 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|48. |663740|      |Korada-     |C      |Z HŠ 2  |  1.541|       |       |

|    |      |      |Žarščina    |163030 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663741|Korada-     |C      |Z HŠ 2  |  1.541|vsa    |       |

|    |      |      |Žarščina    |163030 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|49. |663750|      |Seniški     |C      |Z HŠ 40 |    743|       |       |

|    |      |      |Breg        |163200 |        |       |       |       |

|    |      |      |Zatrebež    |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663751|Seniški     |C      |Z HŠ 40 |    743|vsa    |       |

|    |      |      |Breg        |163200 |        |       |vozila |       |

|    |      |      |Zatrebež    |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|50. |663760|      |Hoje-Črni   |C      |Z HŠ 196|    822|       |       |

|    |      |      |Kras        |163200 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663761|Hoje-Črni   |C      |Z HŠ 196|    822|vsa    |       |

|    |      |      |Kras        |163200 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|51. |663770|      |Ložice      |C      |C 163090|    225|       |       |

|    |      |      |            |163130 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663771|Ložice      |C      |C 163090|    225|vsa    |       |

|    |      |      |            |163130 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|52. |663780|      |Ložice      |C      |C 663770|    170|       |       |

|    |      |      |            |163090 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663781|Ložice      |C      |C 663770|    170|vsa    |       |

|    |      |      |            |163090 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|53. |663790|      |odcep       |C      |C 163140|    587|       |       |

|    |      |      |Gorenje     |163140 |        |       |       |       |

|    |      |      |polje       |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663791|odcep       |C      |C 163140|    587|vsa    |       |

|    |      |      |Gorenje     |163140 |        |       |vozila |       |

|    |      |      |polje       |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|54. |663820|      |Rodež-      |C G2-  |C 163310|    554|       |       |

|    |      |      |G.Deskle    |103    |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663821|Rodež-      |C G2-  |C 163310|    554|vsa    |       |

|    |      |      |G.Deskle    |103    |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|55. |663860|      |Krajc-      |C      |C 663500|  1.797|       |       |

|    |      |      |Grašče-     |163180 |        |       |       |       |

|    |      |      |Bizjaki     |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663861|Krajc-      |C      |C 663500|  1.797|vsa    |       |

|    |      |      |Grašče-     |163180 |        |       |vozila |       |

|    |      |      |Bizjaki     |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|56. |663980|      |Murovci-    |C      |Z HŠ 62 |  1.539|       |       |

|    |      |      |Podgozd     |163180 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |663981|Murovci-    |C      |Z HŠ 62 |  1.539|vsa    |       |

|    |      |      |Podgozd     |163180 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|57. |664000|      |Rog-Zarog   |C      |Z HŠ 1  |  1.683|       |       |

|    |      |      |            |163010 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |664001|Rog-Zarog   |C      |Z HŠ 1  |  1.683|vsa    |       |

|    |      |      |            |163010 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|58. |664010|      |odcep Kosi  |C      |Z Kosi  |  1.056|       |       |

|    |      |      |            |163010 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |664011|odcep Kosi  |C      |Z Kosi  |  1.056|vsa    |       |

|    |      |      |            |163010 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|59. |664020|      |Kanal-odcep |C      |Z HŠ 56 |    878|       |       |

|    |      |      |Murovec     |163550 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |664021|Kanal-odcep |C      |Z HŠ 56 |    878|vsa    |       |

|    |      |      |Murovec     |163550 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|60. |664030|      |odcep       |C      |C 163180|    403|       |       |

|    |      |      |Bodrež      |163180 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |664031|odcep       |C      |C 163180|    403|vsa    |       |

|    |      |      |Bodrež      |163180 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|61. |664040|      |odcep       |C      |C 663420|  1.034|       |       |

|    |      |      |Škodniki    |163200 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |664041|odcep       |C      |C 663420|  1.034|vsa    |       |

|    |      |      |Škodniki    |163200 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|62. |664050|      |odcep       |C      |Z hiša  |  1.079|       |       |

|    |      |      |Vetrnik     |420130 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |664051|odcep       |C      |Z hiša  |  1.079|vsa    |       |

|    |      |      |Vetrnik     |420130 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|63. |664060|      |odcep       |C      |Z HŠ 16 |    247|       |       |

|    |      |      |Gorjanc     |664180 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |664061|odcep       |C      |Z HŠ 16 |    247|vsa    |       |

|    |      |      |Gorjanc     |664180 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|64. |664070|      |Prilesje    |C      |Z pokop.|    238|       |       |

|    |      |      |pri Plavah- |163110 |        |       |       |       |

|    |      |      |odcep       |       |        |       |       |       |

|    |      |      |pokopališče |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |664071|Prilesje    |C      |Z pokop.|    238|vsa    |       |

|    |      |      |pri Plavah- |163110 |        |       |vozila |       |

|    |      |      |odcep       |       |        |       |       |       |

|    |      |      |pokopališče |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|65. |664080|      |Prilesje    |C      |Z črpal.|    488|       |       |

|    |      |      |pri Plavah- |163110 |        |       |       |       |

|    |      |      |odcep       |       |        |       |       |       |

|    |      |      |črpališče   |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |664081|Prilesje    |C      |Z črpal.|    488|vsa    |       |

|    |      |      |pri Plavah- |163110 |        |       |vozila |       |

|    |      |      |odcep       |       |        |       |       |       |

|    |      |      |črpališče   |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|66. |664090|      |Vodarna     |C      |C 163140|    392|       |       |

|    |      |      |Močila      |163140 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |664091|Vodarna     |C      |C 163140|    392|vsa    |       |

|    |      |      |Močila      |163140 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|67. |664100|      |Gorenja vas |C      |C 163120|    317|       |       |

|    |      |      |            |163120 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |664101|Gorenja vas |C      |C 163120|    317|vsa    |       |

|    |      |      |            |163120 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|68. |664110|      |odcep       |C R3-  |C R3-606|    289|       |       |

|    |      |      |Čolnica     |606    |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |664111|odcep       |C R3-  |C R3-606|    289|vsa    |       |

|    |      |      |Čolnica     |606    |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|69. |664120|      |Gorenje     |C      |Z HŠ 7  |    266|       |       |

|    |      |      |Nekovo      |163020 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |664121|Gorenje     |C      |Z HŠ 7  |    266|vsa    |       |

|    |      |      |Nekovo      |163020 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|70. |664130|      |odcep Brdo  |C R3-  |Z HŠ 1  |    558|       |       |

|    |      |      |            |604    |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |664131|odcep Brdo  |C R3-  |Z HŠ 1  |    558|vsa    |       |

|    |      |      |            |604    |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|71. |664140|      |Močila      |C      |Z ČN    |    269|       |       |

|    |      |      |            |163140 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |664141|Močila      |C      |Z ČN    |    269|vsa    |       |

|    |      |      |            |163140 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|72. |664150|      |Kanal       |C      |Z HŠ 55 |    563|       |       |

|    |      |      |Grajska     |163550 |        |       |       |       |

|    |      |      |cesta       |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |664151|Kanal       |C      |Z HŠ 55 |    563|vsa    |       |

|    |      |      |Grajska     |163550 |        |       |vozila |       |

|    |      |      |cesta       |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|73. |664160|      |Anhovo      |C      |Z HŠ 22 |    609|       |       |

|    |      |      |Robidni     |163120 |        |       |       |       |

|    |      |      |breg        |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |664161|Anhovo      |C      |Z HŠ 22 |    609|vsa    |       |

|    |      |      |Robidni     |163120 |        |       |vozila |       |

|    |      |      |breg        |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|74. |664170|      |Kolodvorska |C      |Z HŠ 19 |    300|       |       |

|    |      |      |ulica,Kanal |163350 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |664171|Kolodvorska |C      |Z HŠ 19 |    300|vsa    |       |

|    |      |      |ulica,Kanal |163350 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|75. |664180|      |Rodež-      |C G2-  |Z HŠ 12 |    736|       |       |

|    |      |      |Lastvin.-   |103    |        |       |       |       |

|    |      |      |Terčelj     |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |664181|Rodež-      |C G2-  |Z HŠ 12 |    736|vsa    |       |

|    |      |      |Lastvin.-   |103    |        |       |vozila |       |

|    |      |      |Terčelj     |       |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|76. |920540|      |Kanalski    |C      |C 163200|    701|       |Tolmin |

|    |      |      |Lom-Testeni |420130 |        |       |       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |920541|Kanalski    |C      |C 163200|    701|vsa    |2.257 m|

|    |      |      |Lom-Testeni |420130 |        |       |vozila |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|    |      |      |            |       |Skupaj: | 84.330|       |       |

+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+

7. člen

H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določeni s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2009 z dne 22. 6. 2009.

8. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 30/2002) ter vsi drugi predpisi, ki so v nasprotju s tem odlokom.

9. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 00702-04/09-1

Kanal ob Soči, dne 1. decembra 2009

 

Župan

Občine Kanal ob Soči

Andrej Maffi l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor