Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 18/84 (32/85-popr.), 33/89 in Ur. list RS, št. 24/92–Odl. US, 29/95–ZPDF, 44/97-ZSZ in 101/13 ZDavekNepr) 27/98-Odl. US, 120/06–Odl. US in 21/07- Odl. US) in v skladu s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/97, 98/99-Odl. US, 1/00-Odl. US, 67/02-ZV-1, 110/02-ZUreP-1 (8/03-popr.) in 110/02- ZGO-1) ter na podlagi 7. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) ter na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trnovska vas (Uradni list RS, št. 31/04, 126/04, 5/05 in Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/10) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 17. redni seji, dne 29. 11. 2016, sprejel

 

SKLEP

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Trno­vska vas za leto 2017

 

I.

Vrednost točke za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 znaša 0,0046 evra.

 

II.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas, uporablja pa se od 1. 1. 2017.

 

Številka: 032 0/17-4/2016-4s

Datum: 29. 11. 2016

 

Alojz Benko,

Župan Občine Trnovska vas

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor