Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

 

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 48. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93 in 28/00) ter 6. in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 28. redni seji dne 4. 2. 2002 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o brezplačnem prenosu lastninske pravice Občine Slovenska Bistrica na prostovoljna     gasilska društva

 

 

I

 

 

Prostovoljna gasilska društva in njihove zveze pridobijo s sprejemom tega sklepa lastninsko pravico na nepremičninah, navedenih v točki II. tega sklepa.

 

 

II

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

Zap. Gasilsko             Št. ZKV               Parc. št.                K.o.

 

 

št.  društvo

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

1.   PGD Pragersko            215         1022/14, stavba        SP. Polskava

 

 

2.   PGD Videž                106        150/4, sadovnjak             Cigonca

 

 

                                            197/2, pašnik             Cigonca

 

 

                               96       173, gasilski dom             Cigonca

 

 

3.   PGD Sp. Polskava         727        47, gasilski dom        Sp. Polskava

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

III

 

 

Prostovoljna gasilska društva na smejo brez poprejšnjega soglasja Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica odtujiti nepremičnin pridobljenih v skladu z zakonom o gasilstvu in tem sklepom, razen če občinski svet ne sklene drugače.

 

 

IV

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici.

 

 

 

 

 

Št. 10/031-02/28-18/2002

 

 

Slovenska Bistrica, dne 4. februarja 2002.

 

 

Župan

    Občine Slovenska Bistrica

    dr. Ivan Žagar l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor