Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08 in 76/08), 7. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2003) ter 2. in 31. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07 – popr. In 31/08) izdajam

 

O D R E D B O

o razporeditvi poslovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Cerklje na Gorenjskem

 

1. člen

S to odredbo se določa razporeditev poslovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Cerklje na Gorenjskem.

2. člen

Poslovni čas

 

Poslovni čas, to je čas poslovanja občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem z državnimi in  drugimi organi, se razporedi na pet delovnih dni v tednu, in sicer: ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.

 

V primerih, ko to narekujejo izjemne okoliščine, ali je nujno potrebno opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve oziroma do določenega dne ali v določenem roku, lahko župan občine ali direktor občinske uprave razporedi poslovni čas tudi na soboto ali nedeljo.

 

3. člen

Poslovni čas v občinski upravi Občine Cerklje na Gorenjskem traja:

– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure,

– v sredo od 7. do 17. ure,

– v petek od 7. do 13. ure.

4. člen

Evidentiranje in ugotavljanje prisotnosti javnih uslužbencev na delu in odsotnosti z dela ter dopustov, bolniških izostankov itd., se evidentira na obrazcu evidenca o izrabi delovnega časa in pri obračunu plač za posamezni mesec.

5. člen

Uradne ure

 

V občinski upravi Občine Cerklje na Gorenjskem so uradne ure:

– v ponedeljek od 8.00. do 11. ure in od 12. do 14. ure,

– v sredo od 8.00. do 11. ure in od 12. do 16. ure,

– v petek od 8.00. do 11. ure.

6. člen

V sprejemni pisarni občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem so uradne ure:

– v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00. do 11. ure in od 12. do 14. ure,

– v sredo od 8.00. do 11. ure in od 12. do 16. ure,

– v petek od 8.00. do 11. ure.

7. člen

Župan Občine Cerklje na Gorenjskem sprejema občane in druge stranke vsak ponedeljek  od 8. do 11. ure.

8. člen

V primerih, ko to narekuje značaj nalog občinske uprave in način njihovega izvajanja, lahko župan občine ali po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave določi večji obseg uradnih ur, kot je to določeno v  5. in 6. členu te odredbe.

9. člen

Razporeditev poslovnega časa in uradnih ur v občinski upravi mora biti označena na vidnem mestu v poslovnih prostorih občinske uprave.

10. člen

Ta odredba se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Št.: 032-03/2008-09                                                                                                   

Datum: 23.01.2009                                             

Občina Cerklje na Gorenjskem

Župan

Franc Čebulj, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor