Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 16. člena Statuta (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/2006) in 67. člena Poslovnika (Uradno glasilo slovenskih občin 15/2006) je Občinski svet Občine Markovci na 2. seji dne 7. decembra 2006 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o imenovanju Statutarno pravne komisije

 

 

1.

 

 

V Statutarno pravno komisijo se imenujejo:

 

 

1. Franc ROŽANC, Stojnci 49,  pošta Markovci, –  predsednik;

 

 

2. Franc OBRAN, Zabovci 35, pošta Markovci – član;

 

 

3. Konrad JANŽEKOVIČ, Nova vas pri Markovcih 75/b,  pošta Markovci – član.

 

 

2.

 

 

Statutarno  pravna komisija v   skladu s 67. členom Poslovnika obravnava predlog statuta občine in poslovnika sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.

 

 

3.

 

 

Sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 011-0005/2006

 

 

Datum: 7. 12. 2006

 

 

Občina Markovci

 

 

župan Franc Kekec

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor