Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 8. redni seji dne 27. 9. 2007 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o ukinitvi statusa javnega dobra

 

 

1.

 

 

Na nepremičnini, parcela št. 632/3, k.o. Vremski Britof, v izmeri 109 m2, vpisana v ZK vložek 67, k.o. Vremski Britof, Splošno ljudsko premoženje v splošni uporabi in Občina Sežana kot imetnik pravice uporabe – javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni rabi.

 

 

2.

 

 

Dovoljuje se, da se zemljišče parcela št. 632/3, k.o. Vremski Britof, v izmeri 109 m2, pripiše k ZK V, k.o. Vremski Britof, kjer je že knjižena kot lastnica Občina Divača, Kolodvorska 3a, 6215 Divača, matična številka 5882974, do celote.

 

 

3.

 

 

Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 032-0006/2007-04

 

 

Divača, dne 27. septembra 2007

 

 

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor