Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/97, 1/98, in Uradni list RS, št. 66/03) je Občinski svet Občine Divača na 3. redni seji dne 16. 12. 2010 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2011 znaša 0,004038 EUR.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.

Št. 032-0021/2010-04

Divača, dne 16. decembra 2010

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor