Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 13. redni seji dne 31. 1. 2008 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

1. člen

V Odloku o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS, št. 99/99, 2/05) se črta besedilo 4. člena.

Novo besedilo 4. člena se glasi:

»Občinsko glasilo izhaja pravilom dvomesečno. Enkrat letno se lahko izda tematsko glasilo. Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Divača. Izhaja v nakladi 1700 izvodov, na formatu A4 in v slovenskem jeziku. Občinsko glasilo se objavi tudi na internetni strani Občine Divača v elektronski obliki.«

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 32-0001/2008-4

Divača, dne 31. januarja 2008

Župan

    Občine Divača

    Matija Potokar l.r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor