Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 67. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15, 50/17, 16/19), je Občinski svet Občine Majšperk, na 9. redni seji, dne 21. 8. 2019 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O UPORABI DVORAN V LASTI OBČINE MAJŠPERK

 

1. člen

V drugem odstavku 1. člena Pravilnika o uporabi dvoran v lasti Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13, 12/13, 36/13) se doda nova peta alineja, ki glasi:

»- dvorana v domu krajanov Naraplje«.

 

2. člen

V prilogi »Cenik uporabe objektov v lasti Občine Majšperk« se v prvi točki doda besedna zveza »in domu krajanov Naraplje«.

 

3. člen

Spremembe pravilnika se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 3528-6/2013-2

Datum: 21. 8. 2019

 

 

Občina Majšperk

 

dr. Darinka Fakin, županja

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor