Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 10. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača

 

 

1. člen

 

 

V 2. členu Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 54/04, 109/04) se doda drugi odstavek, ki se glasi:

 

 

»Do sredstev so v skladu z merili upravičena društva, ki izvajajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi. Programi ostalih skupin s področja kulture, ki delujejo predvsem na profitni osnovi, se ne točkujejo v skladu z merili iz tega pravilnika, ampak so na podlagi razpisa upravičeni do enkratnih sredstev v višini 400,00 EUR, ne glede na število in vrsto nastopov, ki jih vsebuje njihov program«.

 

 

2. člen

 

 

V 3. členu Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača se črta zadnja točka, ki se glasi:

 

 

»občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov in finančno poročilo o delu v preteklem letu in plan finančnega poročila in plan načrtovanih aktivnosti za tekoče leto«.

 

 

3. člen

 

 

V merilih za sofinanciranje programov kulturnih društev v Občini Divača se dodajo naslednje točke:

 

 

VRSTA PROGRAMA - PEVSKI ZBORI

 

 

Pod 3. točko »STROŠKI NASTOPOV« se doda nova alineja, ki se glasi:

 

 

»Nastop na prireditvah, katerih organizator je Občina Divača, je upravičen do 80 točk«.

 

 

VRSTA PROGRAMA - PIHALNI ORKESTRI

 

 

Pod 4. točko »STROŠKI NASTOPOV« se doda nova alineja, ki se glasi:

 

 

»Nastop na prireditvah, katerih organizator je Občina Divača, je upravičen do 80 točk«.

 

 

VRSTA PROGRAMA - DEJAVNOST BALETA

 

 

Pod 3. točko »STROŠKI NASTOPOV« se doda nova alineja, ki se glasi:

 

 

»Nastop na prireditvah, katerih organizator je Občina Divača, je upravičen do 80 točk«.

 

 

VRSTA PROGRAMA - KULTURNA DRUŠTVA, KI SO SESTAVLJENA IZ VEČ SKUPIN

 

 

Pod 3. točko »STROŠKI NASTOPOV« se doda nova alineja, ki se glasi:

 

 

»Nastop na prireditvah, katerih organizator je Občina Divača, je upravičen do 80 točk«.

 

 

VRSTA PROGRAMA - DRAMSKA, GLEDALIŠKA, LUTKOVNA SKUPINA

 

 

Pod 2. točko »STROŠKI NA PREDSTAVO, NASTOP« se doda nova alineja, ki se glasi:

 

 

»Nastop na prireditvah, katerih organizator je Občina Divača, je upravičen do 80 točk«.

 

 

VRSTA PROGRAMA - LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, VIDEO IN FILMSKA SKUPINA

 

 

Pod 2. točko »STROŠKI NA RAZSTAVO, PROJEKCIJO« se doda nova alineja, ki se glasi:

 

 

»Razstava, katere naročnik je Občina Divača, je upravičen do 80 točk«.

 

 

4. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2008.

 

 

 

 

 

Št. 032-0010/2007-15

 

 

Divača, dne 29. novembra 2007

 

 

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor