Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 6. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora (UVG 30/2000), ter 16. člen Statuta Občine Kranjska Gora (Ur. list RS št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji 30. seji, dne 11.12.2013 sprejel

SKLEP

O POVPREČNI GRADBENI CENI KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE, CENI ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE IN POVPREČNIH STROŠKOV KOMUNALNEGA UREJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBČINI KRANJSKA GORA ZA LETO 2014

1. člen

Izhodiščna cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine, izračunane po standardu SIST ISO 9836 za III. stopnjo opremljenosti, brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene stavbnega zemljišča na dan 31.12.2013 znaša 1029,92 EUR.

2. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100-200 prebivalcev na hektar znašajo 145,66 EUR /m2 uporabne površine in sicer:

·          za komunalne objekte in naprave v individualni rabi 65,81 EUR /m2

·          za komunalne objekte in naprave v kolektivni rabi 79,85 EUR /m2.

3. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2014.

 

Številka: 4224-83/2013-1

Datum: 12.12.2013

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor