Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 - UPB) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 4. izredni seji, dne 17. marca 2008 sprejel

 

SKLEP

O VIŠINI VSTOPNIN ZA OGLEDE V OBJEKTIH, KI SO V LASTI ALI V UPRAVLJANJU OBČINE VELIKE LAŠČE

 

I.

 

Vstopnina se določi za naslednje objekte: TRUBARJEVA DOMAČIJA, TURJAŠKI GRAD, SPOMINSKE SOBE V LEVSTIKOVEM DOMU. Ogledi so možni samo ob vodstvu vodiča.

 

II.

 

Vstopnina znaša:

 

1.   dogovorjeni ogled z vodenjem (spominska soba na Trubarjevi domačiji, Turjaški grad,
Levstikov dom)

 

šolske skupine do 10 oseb: 20 EUR (fiksna postavka; velja tudi za individualne obiskovalce) šolske skupine nad 10 oseb: 2 EUR na osebo

 

ostale skupine do 10 oseb: 25 EUR (fiksna postavka; velja tudi za individualne obiskovalce) ostale skupine nad 10 oseb: 2,5 EUR na osebo

 

2.   dogovorjeni ogled z vodenjem v spominski sobi, žagi in mlinu na Trubarjevi domačiji

 

šolske skupine do 10 oseb: 30 EUR (fiksna postavka; velja tudi za individualne obiskovalce) šolske skupine nad 10 oseb: 3 EUR na osebo

 

ostale skupine do 10 oseb: 35 EUR (fiksna postavka; velja tudi za individualne obiskovalce) ostale skupine nad 10 oseb: 3,5 EUR na osebo

 

3.   ogled z vodenjem ob sobotah, nedeljah in praznikih po urniku

 

učenci, dijaki, študenti: 2 EUR odrasli: 3 EUR

družine s šolskimi otroki: 5 EUR

predšolski otroci, invalidi, novinarji, člani Slovenskega muzejskega društva in ICOM, protokolarni gostje: prost vstop

 

III.

 

Za programe v organizaciji ali soorganizaciji Javnega zavoda Trubarjevi kraji, ki vključujejo oglede več lokacij z vstopnino, lahko Javni zavod Trubarjevi kraji določi tudi nižjo skupno vstopnino.

 

IV.

 

Sklep velja od 1. aprila 2008. S tem datumom preneha veljati Sklep o višini vstopnin za oglede v objektih, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Velike Lašče, številka 0301-17/2006 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 3/06)

 

Številka: 0301-08/2008

Velike Lašče, dne 17. marca 2008

 

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. , l.r

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor