Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 7. člena Statuta občine Trnovska vas (Uradni vestnik tednika, št. 1/99) je Občinski svet občine Trnovska vas na svoji 5. redni seji, dne 24.6.2003 sprejel
 
DOPOLNITEV PRAVILNIKA
 
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje ter razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trnovska vas
(Uradni vestnik občine Trnovska vas št. 5/02)
1. člen
 
Dopolni se člen 9., področje 1 ŽIVINOREJA, z novo točko:
 
1.3. SOFINANCIRANJE KRVAVE KASTRACIJE BIKOV
Namen ukrepa : vzpodbujanje sonaravne reje na kmetijah.
 
Višina pomoči : do 100 % upravičenih stroškov, sofinancira se metoda krvave kastracije.
 
Pogoji za pridobitev pomoči: dokazilo oz. faktura o opravljeni kravi kastraciji.
 
Ostale točke v tem poglavju se ustrezno preštevilčijo.
2. člen
 
Dopolni se člen 9. , področje 2 RASTLINSKA PRIDELAVA, z novo točko:
 
2.2. SOFINANCIRANJA APNENJA TAL
Namen ukrepa: uravnavanja kislosti tal in povečanja rodovitnosti tal.
 
Pogoji za pridobitev pomoči :
 
- analiza tal v pooblaščenem laboratoriju (podatki analize so lahko stari največ 3 leta),
 
- faktura oz. potrdilo o nakupu,
 
- obrazec C, ki se pošilja na Ministrstvo za kmetijstvo ob prijavi subvencij ali posestni list,
 
najemna pogodba.
 
Višina sredstev :
 
- regresira se do 50 % cene apna – kmetije do 10 ha kmetijskih obdelovalnih površin
 
(njive,travniki) in jim je dodeljeno do 4 tone apna na kmetijo,
 
- regresira se do 50 % cene apna - kmetije nad 10 ha kmetijskih obdelovalnih površin
 
(njive,travniki) in jim je dodeljeno do 8 ton apna na kmetijo.
 
Ostale točke v tem poglavju se ustrezno preštevilčijo.
 

Številka: 032-01/2003-5
Datum: 24.6.2003
Župan občine Trnovska vas:
Karl VURCER, s.r.
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor