Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 55/17), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08 in 119/08) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – UPB-1) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 23. redni seji dne 17. 4. 2018 sprejel

 

S K L E P 

o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja 

 

1. člen 

 

Kot najvišjo ceno vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja, se od 1. 5. 2018 določi:

1. Prva starostna skupina v znesku 494,70 €

2. Druga starostna skupina v znesku 380,70 €.

 

2. člen 

 

Odpiralni čas vrtca VVE Ringaraja je od 5.30 do 17.00 ure.

 

3. člen 

 

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno za neprekinjeno odsotnost otroka za največ 62 dni (2 meseca).

 

4. člen 

 

V primeru, da med šolskim letom nastane prosto mesto v kateri od starejših skupin, preide najstarejši otrok iz predhodne skupine v novo skupino. Na ta način se sprosti mesto v jasličnem oddelku.

 

5. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 602-0001/2013 z dne 18. 4. 2013.

 

6. člen

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 602-0001/2018

Videm, dne 17. aprila 2018

 

Župan 

Občine Dobrepolje 

Janez Pavlin l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor