Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 22. člena Zakona o financiranju občin (Ur.l.RS št. 32/2006 – uradno prečiščeno besedilo), 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci (Uradne objave Občine Radenci št. 38/04) in 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradne objave Občine Radenci št. 1/99, 15/01 in 47/05), je Občinski svet občine Radenci na 2. redni seji dne, 21.12.2006 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci v leto 2007

 

 

I.

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci za leto 2007 znaša 0,27 SIT.

 

 

II.

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2007 dalje.

 

 

Številka: 359-00004/2006

 

 

Datum: 22.12.2006

 

 

Občina Radenci

 

 

župan Mihael Petek

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor