Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 12. redni seji dne 3. 5. 2012 sprejel

S K L E P

o ukinitvi javnega dobra

1. S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobru, ki je označeno s parcelo 1236, pašnik v izmeri 592 m2, k.o. Stara Nova vas (ID 306878).

2. Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status dobrine v javnem dobru in postane last Občine Križevci.

3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-12/2012-65

Križevci, dne 3. maja 2012

Župan

Občine Križevci

mag. Branko Belec l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor