Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Sklep o odmeri sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanje stavbnega zemljišča (Zakon o stavbnih zemljiščih Ur. l. SRS 18/84, 33/89) je občinski svet sprejel dne 21. 3. 1996, da se na račun lastnih vlaganj investitorjev spremenijo odstotki znižanja vlaganj v komunalno infrastrukturo in to s sledečimi postavkami.

 

Po zakonu o stavbnih zemljiščih Ur. l. SRS 18/84, 33/89 z olajšavami sledi

 

 

od 100 %

- pri gostoti od 0 do 200 preb./ha

20 %

- na območju PUP-ov Krvavec

 

   objekti, ki so rekreativnega namena in

 

   počitniškega (vikend)

80 %

- kompleks Letališče Brnik z vsemi

 

  spremljajočimi objekti (po zakonu o 

 

  stavbnih zemljiščih Ur. l. SRS 18/84, 

 

  33/89)

100 %

Z dnem objave novega sklepa občinskega sveta preneha veljati stari sklep občinskega sveta.

 

Sklep občinskega sveta začne veljati z dnem, ko je objavljen v Uradnem vestniku Gorenjskega glasa.

 

Številka: 287-OS/96

Datum: 21.03.1996

Predsednik občinskega sveta:

MIHA ZEVNIK, l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor