Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 35. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je župan Občine Kobarid sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o začasnem financiranju Občine Kobarid

 

 

za leto 2006

 

 

1. člen

 

 

Do sprejetja proračuna Občine Kobarid za leto 2006 se financiranje potreb proračunskih uporabnikov nadaljuje na podlagi proračuna občine Kobarid za leto 2005.

 

 

2. člen

 

 

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2005.

 

 

    Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu 2005 že začete.

 

 

3. člen

 

 

Po poteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2006.

 

 

4. člen

 

 

Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša, na predlog župana, občinski svet.

 

 

5. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 40302-2/05

 

 

Kobarid, dne 20. decembra 2005

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor