Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 18. seji dne 19. 12. 2012 sprejel

O D L O K

o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobarid

1. člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

Občinske ceste, določene s prvim odstavkom tega člena, so prikazane na karti: »Občinsko cestno omrežje v občini Kobarid«, ki je na vpogled na sedežu občine.

2. člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in ceste pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.

Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu.

3. člen

Lokalne ceste v mestu Kobarid se razvrstijo v naslednje podkategorije:

– na zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij mesta Kobarid na ceste višje kategorije.

– na mestne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih mesta Kobarid.

4. člen

Lokalne ceste (LC) so:

+----+--------+-------+---------+----------+-------+-------+---------+

|Zap.|Številka|Začetek|  Potek  |   Konec  |Dolžina| Namen |Preostala|

| št.| odseka | odseka| odseka  |  odseka  | odseka|uporabe| dolžina |

|    |        |       |         |          |   v   |       |  odseka |

|    |        |       |         |          | občini|       |   [m]   |

|    |        |       |         |          |  [m]  |       |         |

+----+--------+-------+---------+----------+-------+-------+---------+

|  1 | 168011 |  602  |BREGINJ  |    601   | 6.785 |   v   |         |

|    |        |       |- LOGJE  |          |       |       |         |

|    |        |       |-        |          |       |       |         |

|    |        |       |ROBIDIŠČE|          |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+----------+-------+-------+---------+

|  2 | 168021 |  102  |ROBIČ -  |    602   | 1.251 |   v   |         |

|    |        |       |KRED     |          |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+----------+-------+-------+---------+

|  3 | 168031 | 420080|ODCEP    |  668710  | 6.735 |   v   |         |

|    |        |       |KOBARID  |          |       |       |         |

|    |        |       |-        |          |       |       |         |

|    |        |       |SPODNJE  |          |       |       |         |

|    |        |       |DREŽNIŠKE|          |       |       |         |

|    |        |       |RAVNE    |          |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+----------+-------+-------+---------+

|  4 | 168041 | 168030|DREŽNICA |   HŠ 6   | 1.261 |   v   |         |

|    |        |       |- KOSEČ  |          |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+----------+-------+-------+---------+

|  5 | 168051 | 420080|LADRA -  |PARKIRIŠČE| 9.814 |   v   |         |

|    |        |       |KRN -    |          |       |       |         |

|    |        |       |PLANINA  |          |       |       |         |

|    |        |       |KUHINJA  |          |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+----------+-------+-------+---------+

|  6 | 168061 |  903  |LIVEK -  |   HŠ 20  | 2.171 |   v   |         |

|    |        |       |AVSA     |          |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+----------+-------+-------+---------+

|  7 | 420082 | 420080|KAMNO -  |    203   | 5.429 |   v   |1.395 –  |

|    |        |       |LADRA -  |          |       |       |TOLMIN   |

|    |        |       |KOBARID  |          |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+----------+-------+-------+---------+

|  8 | 420092 |  102  |DREJC -  |  168050  |  850  |   v   |3.103   –|

|    |        |       |KAMNO -  |          |       |       |TOLMIN   |

|    |        |       |VRSNO    |          |       |       |         |

+--------------------------------------------------+-------+---------+

|                                  SKUPAJ: 34.296 m|       |         |

+--------------------------------------------------+-------+---------+

v… vsa vozila

5. člen

Zbirne mestne ceste (LZ) so:

+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+

|Zap.|Številka|Začetek|  Potek     | Konec|Dolžina| Namen |Preostala|

| št.| odseka | odseka| odseka     |odseka| odseka|uporabe| dolžina |

|    |        |       |            |      |   v   |       |  odseka |

|    |        |       |            |      | občini|       |   [m]   |

|    |        |       |            |      |  [m]  |       |         |

+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+

|  1 | 167001 |  102  |GREGORČIČEVA|  203 |  503  |   v   |         |

|    |        |       |ULICA       |      |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+

|  2 | 167011 |  203  |ODCEP       |420080|  384  |   v   |         |

|    |        |       |PROTI       |      |       |       |         |

|    |        |       |DREŽNICI    |      |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+

|  3 | 167091 |  102  |MUČENIŠKA   |  102 |  613  |   v   |         |

|    |        |       |ULICA       |      |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+

|  4 | 167111 | 167090|STRESOVA    |  102 |  227  |   v   |         |

|    |        |       |ULICA       |      |       |       |         |

+-------------------------------------------------+-------+---------+

|                                  SKUPAJ: 1.727 m|       |         |

+-------------------------------------------------+-------+---------+

v… vsa vozila

6. člen

Mestne ceste (LK) so:

+----+--------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+

|Zap.|Številka|Začetek|  Potek   | Konec |Dolžina| Namen |Preostala|

| št.| odseka | odseka| odseka   | odseka| odseka|uporabe| dolžina |

|    |        |       |          |       |   v   |       |  odseka |

|    |        |       |          |       | občini|       |   [m]   |

|    |        |       |          |       |  [m]  |       |         |

+----+--------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+

|  1 | 167021 |  102  |ODCEP     | 167030|  239  |   v   |         |

|    |        |       |MEMURJE   |       |       |       |         |

|    |        |       |-         |       |       |       |         |

|    |        |       |ŠARFOVA   |       |       |       |         |

+----+--------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+

|  2 | 167031 |  102  |ŠARFOVA   | 167040|  205  |   v   |         |

|    |        |       |ULICA     |       |       |       |         |

+----+--------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+

|  3 | 167041 |  102  |MANFREDOVA| 167000|  170  |   v   |         |

|    |        |       |ULICA     |       |       |       |         |

+----+--------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+

|  4 | 167051 |  102  |ODCEP ZA  | 167080|  218  |   v   |         |

|    |        |       |SVINO     |       |       |       |         |

+----+--------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+

|  5 | 167061 | 167050|NOTRANJA  | 167050|  198  |   v   |         |

|    |        |       |(1 - 2    |       |       |       |         |

|    |        |       |ODCEP)    |       |       |       |         |

+----+--------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+

|  6 | 167071 | 167060|NOTRANJA  | 167080|   89  |   v   |         |

|    |        |       |(POVEZAVA |       |       |       |         |

|    |        |       |2 - 3     |       |       |       |         |

|    |        |       |ODCEP)    |       |       |       |         |

+----+--------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+

|  7 | 167081 | 167050|TRETJI    | HŠ 67 |  261  |   v   |         |

|    |        |       |ODCEP     |       |       |       |         |

|    |        |       |MALNI     |       |       |       |         |

+----+--------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+

|  8 | 167121 |  102  |MILANOVA  |  102  |  425  |   v   |         |

|    |        |       |ULICA     |       |       |       |         |

+----+--------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+

|  9 | 167131 | 167000|K         |  ZID  |  655  |   v   |         |

|    |        |       |SVETEMU   |KONSTR.|       |       |         |

|    |        |       |ANTONU    |       |       |       |         |

+----+--------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+

| 10 | 167651 | 167110|ULICA     |  102  |  144  |   v   |         |

|    |        |       |JANKA     |       |       |       |         |

|    |        |       |URŠIČA    |       |       |       |         |

+----+--------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+

| 11 | 167661 | 167110|MATELIČEVA|  102  |  149  |   v   |         |

|    |        |       |ULICA     |       |       |       |         |

+------------------------------------------------+------+----------+

|                                 SKUPAJ: 2.753 m|      |          |

+------------------------------------------------+------+----------+

v… vsa vozila

7. člen

Javne poti (JP) so:

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

|Zap.|Številka|Začetek|  Potek     |   Konec   |Dolžina| Namen |Preostala|

| št.| odseka | odseka| odseka     |  odseka   | odseka|uporabe| dolžina |

|    |        |       |            |           |   v   |       |  odseka |

|    |        |       |            |           | občini|       |   [m]   |

|    |        |       |            |           |  [m]  |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

|  1 | 667001 | 168010|LOGJE -     |   HŠ 67   |  197  |   v   |         |

|    |        |       |DO HŠ 67    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

|  2 | 667011 | 667000|LOGJE -     |   HŠ 59   |   80  |   v   |         |

|    |        |       |DO HŠ 59    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

|  3 | 667021 | 168010|TRANS.      |   HŠ 8    |   80  |   v   |         |

|    |        |       |POSTAJA     |           |       |       |         |

|    |        |       |- SILVA     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

|  4 | 667031 | 168010|POT NA      |POKOPALIŠČE|   88  |   v   |         |

|    |        |       |POKOPALIŠČE |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

|  5 | 667041 |  602  |KAPELICA    |  667050   |  214  |   v   |         |

|    |        |       |-           |           |       |       |         |

|    |        |       |GAŠPERUT    |           |       |       |         |

|    |        |       |RAJKO       |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

|  6 | 667051 |  602  |GOSTILNA    |    602    |  369  |   v   |         |

|    |        |       |VANJA -     |           |       |       |         |

|    |        |       |SPOMENIK    |           |       |       |         |

|    |        |       |- CERKEV    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

|  7 | 667061 | 667050|BREGINJ     |POKOPALIŠČE| 1.090 |   v   |         |

|    |        |       |105 -       |           |       |       |         |

|    |        |       |POKOPALIŠČE |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

|  8 | 667081 |  602  |MIMO        |    602    |  246  |   v   |         |

|    |        |       |VINKA IN    |           |       |       |         |

|    |        |       |GASILSKEGA  |           |       |       |         |

|    |        |       |DOMA        |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

|  9 | 667091 |  602  |ŠULIČ -     |    602    |  519  |   v   |         |

|    |        |       |ŠOLA -      |           |       |       |         |

|    |        |       |ZEH -       |           |       |       |         |

|    |        |       |MOST        |           |       |       |         |

|    |        |       |BELA        |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 10 | 667101 |  602  |MIMO        |  667090   |   78  |   v   |         |

|    |        |       |IGRIŠČA     |           |       |       |         |

|    |        |       |DO          |           |       |       |         |

|    |        |       |GLAVNE      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 11 | 667111 |  602  |GLAVNA      |  667090   |  467  |   v   |         |

|    |        |       |CESTA -     |           |       |       |         |

|    |        |       |BALOH -     |           |       |       |         |

|    |        |       |ZEHI        |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 12 | 667121 | 667110|ŽIVEC -     |   HŠ 56   |  206  |   v   |         |

|    |        |       |MUZONI      |           |       |       |         |

|    |        |       |PO          |           |       |       |         |

|    |        |       |ZGORNJI     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 13 | 667131 | 667110|LAZAR -     |   HŠ 19   |  127  |   v   |         |

|    |        |       |ŽIVEC       |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 14 | 667141 | 667110|BENI -      |   HŠ 9    |   66  |   v   |         |

|    |        |       |DO          |           |       |       |         |

|    |        |       |MEŽNARJA    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 15 | 667151 |  602  |ČAKALNICA   |    602    |  642  |   v   |         |

|    |        |       |- KAPELA    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 16 | 667161 | 667150|TRGOVINA    |   HŠ 23   |  100  |   v   |         |

|    |        |       |- CERKEV    |           |       |       |         |

|    |        |       |DO KONCA    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 17 | 667171 | 667150|POD         |  CERKEV   |  119  |   v   |         |

|    |        |       |TRGOVINO    |           |       |       |         |

|    |        |       |DO          |           |       |       |         |

|    |        |       |CERKVE      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 18 | 667181 | 667150|ŠAGON -     |  667150   |  141  |   v   |         |

|    |        |       |BOŠTJANC    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 19 | 667191 | 667180|ŠUŠTAR -    |   HŠ 53   |   87  |   v   |         |

|    |        |       |HRUŠČ       |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 20 | 667201 |  602  |GLAVNA      |POKOPALIŠČE|  282  |   v   |         |

|    |        |       |CESTA -     |           |       |       |         |

|    |        |       |POKOPALIŠČ  |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 21 | 667211 |  602  |OD          |   HŠ 3    |  156  |   v   |         |

|    |        |       |GLAVNE      |           |       |       |         |

|    |        |       |CESTE       |           |       |       |         |

|    |        |       |PROTI       |           |       |       |         |

|    |        |       |PODBELI     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 22 | 667221 |  602  |GLAVNA      |   HŠ 21   |  199  |   v   |         |

|    |        |       |CESTA -     |           |       |       |         |

|    |        |       |ZLATKO      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 23 | 667231 | 667220|KAPELA      |   HŠ 6    |  218  |   v   |         |

|    |        |       |DO KONCA    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 24 | 667241 | 667220|SILVO -     |   HŠ 26   |  469  |   v   |         |

|    |        |       |V STARO     |           |       |       |         |

|    |        |       |VAS         |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 25 | 667251 |  601  |KAPELA -    |   HŠ 20   |  243  |   v   |         |

|    |        |       |DANICA      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 26 | 667261 |  601  |GLAVNA      |  667250   |   52  |   v   |         |

|    |        |       |CESTA       |           |       |       |         |

|    |        |       |MIMO        |           |       |       |         |

|    |        |       |ROSA        |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 27 | 667271 |  601  |GLAVNA      |  667250   |   51  |   v   |         |

|    |        |       |CESTA       |           |       |       |         |

|    |        |       |MIMO        |           |       |       |         |

|    |        |       |MAKSA       |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 28 | 667281 | 667300|KAPELA -    |   HŠ 44   |   86  |   v   |         |

|    |        |       |MARCOLA     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 29 | 667291 |  601  |KAPELA -    |  667300   |   67  |   v   |         |

|    |        |       |IGRIŠČE     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 30 | 667301 |  601  |GLAVNA      |   HŠ 47   |  145  |   v   |         |

|    |        |       |CESTA       |           |       |       |         |

|    |        |       |MIMO        |           |       |       |         |

|    |        |       |LEBAN       |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 31 | 667311 |  601  |GOSPODARSKI |   KAMP    |  271  |   v   |         |

|    |        |       |OBJEKT -    |           |       |       |         |

|    |        |       |VHOD V      |           |       |       |         |

|    |        |       |KAMP        |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 32 | 667321 |  602  |KUŠČER -    |POKOPALIŠČE|  232  |   v   |         |

|    |        |       |POKOPALIŠČE |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 33 | 667331 |  601  |KORITO -    |   HŠ 75   |  118  |   v   |         |

|    |        |       |MENIČ       |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 34 | 667341 |  601  |TRGOVINA    |   HŠ 86   |   53  |   v   |         |

|    |        |       |- BON       |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 35 | 667351 |  601  |LUKEŽ -     |   HŠ 87   |   49  |   v   |         |

|    |        |       |ŠAŠ         |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 36 | 667361 |  602  |KUZMA -     |   HŠ 44   |  119  |   v   |         |

|    |        |       |MANDOT      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 37 | 667371 | 667360|KUZMA -     |   HŠ 35   |   67  |   v   |         |

|    |        |       |KRESILC     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 38 | 667381 |  602  |GARAŽE -    |   HŠ 17   |   78  |   v   |         |

|    |        |       |K IDI       |           |       |       |         |

|    |        |       |TONČEVI     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 39 | 667391 |  602  |HANCELA     |   HŠ 7D   |  210  |   v   |         |

|    |        |       |- PESTUR    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 40 | 667401 |  602  |HANCELA     |  667390   |  145  |   v   |         |

|    |        |       |- KAPELA    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 41 | 667411 | 667400|GAC -       |   HŠ 1E   |   71  |   v   |         |

|    |        |       |GRUNTAR     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 42 | 667421 |  602  |DGON -      |   HŠ 12   | 1.782 |   v   |         |

|    |        |       |MOKARIJA    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 43 | 667431 |  602  |ĐURO -      |   HŠ 19   |   97  |   v   |         |

|    |        |       |KLINIČ      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 44 | 667441 | 168020|DO BRICA    |   HŠ 34   |  226  |   v   |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 45 | 667451 | 168020|SKOZI       |  667460   |  149  |   v   |         |

|    |        |       |VAS DO      |           |       |       |         |

|    |        |       |TRGOVINE    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 46 | 667461 | 168020|DO          |  168020   |  143  |   v   |         |

|    |        |       |TRGOVINE    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 47 | 667471 | 168020|SKOZI       |  168020   |  193  |   v   |         |

|    |        |       |MONTAŽNO    |           |       |       |         |

|    |        |       |NASELJE     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 48 | 667481 | 168020|DO          |   HŠ 2F   |  128  |   v   |         |

|    |        |       |KLANČARJA   |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 49 | 667491 |  602  |DO          |  HŠ 49A   |   70  |   v   |         |

|    |        |       |URBANČIČA   |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 50 | 667501 |  602  |MIMO        |    602    |  140  |   v   |         |

|    |        |       |SPOMENIKA   |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 51 | 667511 | 667500|DO          |   HŠ 46   |   71  |   v   |         |

|    |        |       |BENEDEJČIČA |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 52 | 667521 | 667500|DO ŠTIHA    |   HŠ 42   |   58  |   v   |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 53 | 667531 |  602  |DO          |   HŠ 2F   |   69  |   v   |         |

|    |        |       |ZELJENAKA   |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 54 | 667541 | 667530|DO          |   HŠ 2C   |   67  |   v   |         |

|    |        |       |SKOČIRJA    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 55 | 667551 |  102  |NA          |POKOPALIŠČE|  114  |   v   |         |

|    |        |       |POKOPALIŠČE |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 56 | 667561 |  102  |MOST -      |    102    | 3.450 |   v   |         |

|    |        |       |SUŽID -     |           |       |       |         |

|    |        |       |G2-102      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 57 | 667571 | 667560|PULIC -     |   HŠ 1E   |   98  |   v   |         |

|    |        |       |LEDINE      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 58 | 667581 | 667560|ZNAMENJCE   |   HŠ 2B   |  115  |   v   |         |

|    |        |       |- LEDINE    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 59 | 667601 | 667560|ZNAMENJCE   |  667560   |  290  |   v   |         |

|    |        |       |- BUSK      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 60 | 667631 | 667560|MLEKARNA    |  667560   |  335  |   v   |         |

|    |        |       |-           |           |       |       |         |

|    |        |       |ZNAMENJCE   |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 61 | 667641 | 667560|ŠTAHUC -    |  667630   |   91  |   v   |         |

|    |        |       |KORITO      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 62 | 667651 | 667560|DREJA -     |  667640   |   50  |   v   |         |

|    |        |       |KORITO      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 63 | 667661 | 667700|PLAC -      |MLEKARNICA |  107  |   v   |         |

|    |        |       |MLEKARNA    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 64 | 667671 | 667660|KORITO -    |  HŠ 22A   |   62  |   v   |         |

|    |        |       |ŽNAJDER     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 65 | 667681 | 667660|PLAC -      |   HŠ 7    |   85  |   v   |         |

|    |        |       |GORN        |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 66 | 667701 | 167050|KOBARID     |  667630   | 2.727 |   v   |         |

|    |        |       |- SVINO     |           |       |       |         |

|    |        |       |- SUŽID     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 67 | 667711 | 668390|TRGOVINA    |   HŠ 9    |   46  |   v   |         |

|    |        |       |- ZVODAR    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 68 | 667721 | 420080|POT NA      |POKOPALIŠČE|  175  |   v   |         |

|    |        |       |POKOPALIŠČE |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 69 | 667731 |  203  |TONCINOVA   | MOST ČEZ  |  582  |   v   |         |

|    |        |       |ŠTALA -     |   SOČO    |       |       |         |

|    |        |       |MOST        |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 70 | 667741 | 667730|DO          |POKOPALIŠČE|  180  |   v   |         |

|    |        |       |POKOPALIŠČA |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 71 | 667751 |  203  |KOLAR -     |  667730   |  224  |   v   |         |

|    |        |       |TONCIN      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 72 | 667761 | 667770|KUHL -      |  667750   |  126  |   v   |         |

|    |        |       |KNEZ        |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 73 | 667771 |  203  |DO          |PARKIRIŠČE |  449  |   v   |         |

|    |        |       |PARKIRIŠČA  |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 74 | 667781 | 667770|V DOL       |  HŠ 15A   |   45  |   v   |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 75 | 667791 | 168030|KRIŽIŠČE    |  667800   | 2.668 |   v   |         |

|    |        |       |- SENIK     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 76 | 667801 | 667790|KRIŽIŠČE    |  667790   |  367  |   v   |         |

|    |        |       |- MATIJA    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 77 | 667811 | 168030|KOZJAK -    |  667790   | 1.315 |   v   |         |

|    |        |       |DO          |           |       |       |         |

|    |        |       |PULIŠČA     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 78 | 667821 | 168030|DO          |   HŠ 42   |  820  |   v   |         |

|    |        |       |BREGINCA    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 79 | 667831 | 168040|OREHOVLJE   |   HŠ 21   |  389  |   v   |         |

|    |        |       |-           |           |       |       |         |

|    |        |       |PODBRDO     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 80 | 667841 | 667830|SENIK -     |   HŠ 12   |   74  |   v   |         |

|    |        |       |KUTIN       |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 81 | 667851 | 168040|DO          |   HŠ 5A   |   86  |   v   |         |

|    |        |       |GROSARJEVIH |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 82 | 667861 | 168040|VIKENDI     |   ŠOLA    |   45  |   v   |         |

|    |        |       |- ŠOLA      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 83 | 667871 | 168040|ŠOLA -      |  168030   |  323  |   v   |         |

|    |        |       |TRGOVINA    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 84 | 667891 | 168030|ŠTEHC -     |  HŠ 60A   |   93  |   v   |         |

|    |        |       |GOSPODARSKO |           |       |       |         |

|    |        |       |POSLOPJE    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 85 | 667901 | 168030|KRIŽIŠČE    |  CERKEV   |  186  |   v   |         |

|    |        |       |- CERKEV    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 86 | 667911 | 667900|DO          |   HŠ 35   |   97  |   v   |         |

|    |        |       |ŽUPNJISKEGA |           |       |       |         |

|    |        |       |URADA       |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 87 | 667921 | 667900|TONA -      |POKOPALIŠČE|  184  |   v   |         |

|    |        |       |POKOPALIŠČE |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 88 | 667931 | 168030|SIVEC -     |  168030   |  176  |   v   |         |

|    |        |       |JELKIN      |           |       |       |         |

|    |        |       |HRAM        |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 89 | 667941 | 667930|DO          |  667900   |   56  |   v   |         |

|    |        |       |KRIŽIŠČA    |           |       |       |         |

|    |        |       |Z GLAVNO    |           |       |       |         |

|    |        |       |CESTO       |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 90 | 667951 | 667930|SENIK -     |   HŠ 40   |   68  |   v   |         |

|    |        |       |KAPITAN     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 91 | 667961 | 667930|BRIC -      |  HŠ 30A   |  138  |   v   |         |

|    |        |       |ANTON       |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 92 | 667971 | 667930|DO BRICA    |   HŠ 27   |   54  |   v   |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 93 | 667981 | 420080|MLEKARNA    |   HŠ 39   |  216  |   v   |         |

|    |        |       |- PROD      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 94 | 667991 | 667980|DO          |   HŠ 32   |   66  |   v   |         |

|    |        |       |MATELIČA    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 95 | 668011 | 420080|TRGOVINA    |   HŠ 52   |  137  |   v   |         |

|    |        |       |- ŠTURM     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 96 | 668021 | 168050|POT NA      |    SV.    | 1.393 |   v   |         |

|    |        |       |SVETI       |  LOVRENC  |       |       |         |

|    |        |       |LOVRENC     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 97 | 668031 | 668020|POT MIMO    |   HŠ 44   |   40  |   v   |         |

|    |        |       |KMETJISKE   |           |       |       |         |

|    |        |       |TRGOVINE    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 98 | 668041 | 168050|POT DO      |   ŠOLA    |  144  |   v   |         |

|    |        |       |ŠOLE        |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 99 | 668051 | 168050|POT V       |   HŠ 28   |   81  |   v   |         |

|    |        |       |POLJE       |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 100| 668061 | 168050|OKOLI HŠ    |  168050   |  144  |   v   |         |

|    |        |       |2 NA        |           |       |       |         |

|    |        |       |GLAVNO      |           |       |       |         |

|    |        |       |CESTO       |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 101| 668071 | 668060|DO          |  CERKEV   |  112  |   v   |         |

|    |        |       |CERKVE      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 102| 668081 | 168050|DO          | GOSTIŠČE  |  257  |   v   |         |

|    |        |       |GOSTILNE    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 103| 668091 | 668080|DO          |   HŠ 25   |   50  |   v   |         |

|    |        |       |MOHORIČA    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 104| 668101 | 168050|DO          |   HŠ 41   |  153  |   v   |         |

|    |        |       |GABERŠČKA   |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 105| 668111 | 168050|KRN -       |   HŠ 12   |  448  |   v   |         |

|    |        |       |SKOZI       |           |       |       |         |

|    |        |       |VAS I       |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 106| 668121 |  102  |ŽAGARJEVA   |    102    |   82  |   v   |         |

|    |        |       |- MIHOVA    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 107| 668131 |  102  |DO          |  HŠ 16A   |  114  |   v   |         |

|    |        |       |TPLEGA      |           |       |       |         |

|    |        |       |VALA        |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 108| 668141 |  102  |DO          |  HŠ 58C   |   57  |   v   |         |

|    |        |       |DREJCA      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 109| 668151 |  102  |POT         |    102    |  382  |   v   |         |

|    |        |       |SKOZI       |           |       |       |         |

|    |        |       |VAS         |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 110| 668161 | 668150|DO          |  HŠ 117   |  162  |   v   |         |

|    |        |       |ŽLANGERJA   |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 111| 668171 | 668150|DO          |  HŠ 64A   |   60  |   v   |         |

|    |        |       |LUJZKA      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 112| 668181 |  102  |DO          |  668150   |  142  |   v   |         |

|    |        |       |KLANJŠČKA   |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 113| 668191 |  102  |DO          |  668150   |   62  |   v   |         |

|    |        |       |MOKLAPČA    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 114| 668201 | 668150|NA POLJE    |   HŠ 70   |   57  |   v   |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 115| 668211 |  102  |DO RADIA    |  668150   |  224  |   v   |         |

|    |        |       |CERKNO      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 116| 668221 |  102  |NA POLJE    |   HŠ 1B   |  173  |   v   |         |

|    |        |       |V           |           |       |       |         |

|    |        |       |KOVAČIJO    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 117| 668231 |  102  |DO          | GOSTILNA  |  108  |   v   |         |

|    |        |       |GOSTILNE    |  JAZBEC   |       |       |         |

|    |        |       |JAZBEC      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 118| 668241 |  903  |DO          |   HŠ 8E   |  162  |   v   |         |

|    |        |       |MEDVEŠ      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 119| 668251 |  903  |K           |   HŠ 3A   |   72  |   v   |         |

|    |        |       |JAKOPINOM   |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 120| 668261 |  605  |DO          |   HŠ 46   |   63  |   v   |         |

|    |        |       |KREPCA      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 121| 668271 | 668280|FONTANA     |   HŠ 47   |   45  |   v   |         |

|    |        |       |-           |           |       |       |         |

|    |        |       |LOPATCI     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 122| 668281 |  605  |POT         |  668290   |   69  |   v   |         |

|    |        |       |SKOZI       |           |       |       |         |

|    |        |       |VAS         |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 123| 668291 |  605  |DO          |  CERKEV   |  123  |   v   |         |

|    |        |       |CERKVE      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 124| 668301 | 668290|METALFLEKS  |  668280   |  103  |   v   |         |

|    |        |       |- JP        |           |       |       |         |

|    |        |       |668281      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 125| 668311 |  903  |DO NACOV    |   HŠ 22   |   38  |   v   |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 126| 668321 | 668310|DO          |   HŠ 26   |   33  |   v   |         |

|    |        |       |MATEVŠČOV   |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 127| 668331 |  605  |KAPELA -    |   HŠ 2    |  158  |   v   |         |

|    |        |       |ŠIMENČ      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 128| 668341 |  605  |KAPELA -    |   HŠ 16   |  360  |   v   |         |

|    |        |       |LOPACI      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 129| 668351 | 168060|VAS PIKI    |   HŠ 1    | 1.811 |   v   |         |

|    |        |       |-           |           |       |       |         |

|    |        |       |JEVŠČEK     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 130| 668371 | 668350|FRANCI -    |   HŠ 17   |  229  |   v   |         |

|    |        |       |GOCINI      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 131| 668381 | 168060|ODCEP ZA    |POKOPALIŠČE|  281  |   v   |         |

|    |        |       |VAS         |           |       |       |         |

|    |        |       |PERATI      |           |       |       |         |

|    |        |       |NA          |           |       |       |         |

|    |        |       |POKOPALIŠČE |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 132| 668391 | 167120|KRILANOVA   |  167130   |  140  |   v   |         |

|    |        |       |ULICA       |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 133| 668401 | 167110|STRESOVA    |ZDRAVSTVENI|   60  |   v   |         |

|    |        |       |ULICA -     |    DOM    |       |       |         |

|    |        |       |ZDRAVSTVENI |           |       |       |         |

|    |        |       |DOM         |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 134| 668411 | 167110|STRESOVA    |   HŠ 22   |  110  |   v   |         |

|    |        |       |ULICA -     |           |       |       |         |

|    |        |       |ODCEP       |           |       |       |         |

|    |        |       |PARKIRIŠČE  |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 135| 668421 | 167110|STRESOVA    |   HŠ 8    |  121  |   v   |         |

|    |        |       |ULICA       |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 136| 668431 | 167090|MUČENIŠKA   |   HŠ 5C   |   76  |   v   |         |

|    |        |       |ULICA -     |           |       |       |         |

|    |        |       |DOM         |           |       |       |         |

|    |        |       |UPOKOJENCEV |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 137| 668441 | 668430|MUČENIŠKA   |   HŠ 25   |  161  |   v   |         |

|    |        |       |ULICA       |           |       |       |         |

|    |        |       |ODCEP       |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 138| 668451 | 167090|ODCEP       |  ELEKTRO  |   33  |   v   |         |

|    |        |       |GASILSKI    | PRIMORSKA |       |       |         |

|    |        |       |DOM         |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 139| 668461 | 167000|ODCEP K     |   ŠOLA    |   79  |   v   |         |

|    |        |       |ŠOLI        |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 140| 668471 | 167030|ŠARFOVA     |   HŠ 15   |   53  |   v   |         |

|    |        |       |ULICA       |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 141| 668481 | 167020|ULICA       |   HŠ 9    |   59  |   v   |         |

|    |        |       |SERGEJA     |           |       |       |         |

|    |        |       |MAŠERA I    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 142| 668491 | 167020|DO VRTCA    |   VRTEC   |  135  |   v   |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 143| 668501 | 167020|ULICA       |   HŠ 44   |   92  |   v   |         |

|    |        |       |SERGEJA     |           |       |       |         |

|    |        |       |MAŠERA      |           |       |       |         |

|    |        |       |II          |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 144| 668511 | 167020|ULICA       |  668520   |  164  |   v   |         |

|    |        |       |SERGEJA     |           |       |       |         |

|    |        |       |MAŠERA      |           |       |       |         |

|    |        |       |III         |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 145| 668521 | 167020|ULICA       |   HŠ.48   |  264  |   v   |         |

|    |        |       |SERGEJA     |           |       |       |         |

|    |        |       |MAŠERA      |           |       |       |         |

|    |        |       |IV          |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 146| 668531 | 167060|PRI         |   HŠ 5    |   54  |   v   |         |

|    |        |       |MALNIH      |           |       |       |         |

|    |        |       |NOTRANJA    |           |       |       |         |

|    |        |       |I           |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 147| 668541 | 167060|PRI         |   HŠ 14   |   83  |   v   |         |

|    |        |       |MALNIH      |           |       |       |         |

|    |        |       |NOTRANJA    |           |       |       |         |

|    |        |       |II          |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 148| 668551 | 167060|PRI         |   HŠ 26   |   83  |   v   |         |

|    |        |       |MALNIH      |           |       |       |         |

|    |        |       |NOTRANJA    |           |       |       |         |

|    |        |       |III         |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 149| 668561 | 668550|PRI         |   HŠ 54   |  125  |   v   |         |

|    |        |       |MALNIH      |           |       |       |         |

|    |        |       |NOTRANJA    |           |       |       |         |

|    |        |       |IV          |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 150| 668571 | 167070|PRI         |  668560   |   76  |   v   |         |

|    |        |       |MALNIH      |           |       |       |         |

|    |        |       |NOTRANJA    |           |       |       |         |

|    |        |       |V           |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 151| 668581 | 668560|PRI         |   HŠ 27   |   27  |   v   |         |

|    |        |       |MALNIH      |           |       |       |         |

|    |        |       |NOTRANJA    |           |       |       |         |

|    |        |       |VII         |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 152| 668591 | 167080|PRI         |   HŠ 44   |   52  |   v   |         |

|    |        |       |MALNIH      |           |       |       |         |

|    |        |       |NOTRANJA    |           |       |       |         |

|    |        |       |VIII        |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 153| 668601 | 167080|PRI         |   HŠ 59   |   56  |   v   |         |

|    |        |       |MALNIH -    |           |       |       |         |

|    |        |       |DO HŠ 59    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 154| 668611 | 167080|PRI         |   HŠ 60   |   77  |   v   |         |

|    |        |       |MALNIH -    |           |       |       |         |

|    |        |       |DO HŠ 60    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 155| 668621 | 167010|DO          | ČISTILNA  |  573  |   v   |         |

|    |        |       |ČISTILNE    |  NAPRAVA  |       |       |         |

|    |        |       |NAPRAVE     |           |       |       |         |

|    |        |       |I           |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 156| 668641 | 668620|INDUSTRIJSKA|   HŠ 7    |  223  |   v   |         |

|    |        |       |CONA I      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 157| 668651 | 668620|INDUSTRIJSKA|   KONEC   |  176  |   v   |         |

|    |        |       |CONA II     |  ASFALTA  |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 158| 668661 | 668650|INDUSTRIJSKA|    NH     |   51  |   v   |         |

|    |        |       |CONA III    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 159| 668671 | 668650|INDUSTRIJSKA|    NH     |   52  |   v   |         |

|    |        |       |CONA IV     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 160| 668681 | 668650|INDUSTRIJSKA|    NH     |   59  |   v   |         |

|    |        |       |CONA V      |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 161| 668701 | 420080|NAPOLEONOV  |KAMP LAZAR |  809  |   v   |         |

|    |        |       |MOST -      |           |       |       |         |

|    |        |       |TURIST.     |           |       |       |         |

|    |        |       |OBMOČJE     |           |       |       |         |

|    |        |       |- KAMP      |           |       |       |         |

|    |        |       |LAZAR       |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 162| 668711 | 168030|SPODNJE     |   HŠ 28   |  125  |   v   |         |

|    |        |       |RAVNE -     |           |       |       |         |

|    |        |       |DO HŠ 28    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 163| 668721 | 668710|SPODNJE     |   HŠ 20   |  108  |   v   |         |

|    |        |       |RAVNE -     |           |       |       |         |

|    |        |       |DO HŠ 20    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 164| 668731 | 668710|SPODNJE     |   HŠ 19   |  135  |   v   |         |

|    |        |       |RAVNE -     |           |       |       |         |

|    |        |       |DO HŠ 19    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 165| 668741 | 668710|SPODNJE     |  HŠ 10A   |   57  |   v   |         |

|    |        |       |RAVNE -     |           |       |       |         |

|    |        |       |DO HŠ       |           |       |       |         |

|    |        |       |10A         |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 166| 668761 | 420080|LADRA -     |   ŽAGA    |  207  |   v   |         |

|    |        |       |DO ŽAGE     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 167| 668771 | 168050|SMAST -     |  420080   |   90  |   v   |         |

|    |        |       |OD HŠ 3     |           |       |       |         |

|    |        |       |DO HŠ 54    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 168| 668781 | 168050|SMAST -     |  668020   |  168  |   v   |         |

|    |        |       |OD HŠ 19    |           |       |       |         |

|    |        |       |DO HŠ 46    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 169| 668791 | 168050|SMAST -     |  668780   |   69  |   v   |         |

|    |        |       |OD HŠ 12    |           |       |       |         |

|    |        |       |DO HŠ 39    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 170| 668801 | 668780|SMAST -     |   HŠ 32   |   72  |   v   |         |

|    |        |       |DO HŠ 32    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 171| 668811 | 668020|SMAST -     |  HŠ 45D   |  178  |   v   |         |

|    |        |       |DO HŠ       |           |       |       |         |

|    |        |       |45D         |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 172| 668821 |  605  |TURIST.     | M ITALIJA |  511  |   v   |         |

|    |        |       |CESTA NA    |           |       |       |         |

|    |        |       |LIVŠKEM     |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 173| 668831 | 168060|AVSA -      |   HŠ 46   |  234  |   v   |         |

|    |        |       |DO HŠ 46    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 174| 668841 | 667810|JEZERCA     |   HŠ 10   |   40  |   v   |         |

|    |        |       |- DO HŠ     |           |       |       |         |

|    |        |       |10          |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 175| 668851 | 667790|MAGOZD -    |   HŠ 5B   |   94  |   v   |         |

|    |        |       |DO HŠ 5B    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 176| 668861 | 168050|VRSNO -     |   HŠ 45   |   58  |   v   |         |

|    |        |       |DO HŠ 45    |           |       |       |         |

+----+--------+-------+------------+-----------+-------+-------+---------+

| 177| 668871 | 667520|STARO       |   HŠ 40   |   40  |   v   |         |

|    |        |       |SELO -      |           |       |       |         |

|    |        |       |DO ŠTIH     |           |       |       |         |

+------------------------------------------------------+-------+---------+

|                                  SKUPAJ: 42.700 m    |       |         |

+------------------------------------------------------+-------+---------+

v… vsa vozila

8. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste šifra 37162-1/2012-231(507) z dne 21. 8. 2012.

9. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 82/98).

10. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-13/2010

Kobarid, dne 19. decembra 2012

Županja

Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor