Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB3, 45/08) Občinska volilna komisija Občine Divača

R A Z P I S U J E

naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti Divača in Senožeče na območju Občine Divača

1. Naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti Divača (volilna enota 2/1) in Senožeče (volilne enote 4/1, 4/2, 4/6 in 4/7) se opravijo v nedeljo, 24. oktobra 2010.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 27. september 2010.

3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.

4. Ta razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na internetni strani Občine Divača (www.divaca.si) in na oglasnih deskah Občine Divača in krajevnih skupnostih Divača in Senožeče v Občini Divača.

Št. 041-0005/2010-2

Divača, dne 24. septembra 2010

Občinska volilna komisija Divača Kolodvorska ulica 3a, Divača

Predsednica

Anita Hiti l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor