Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 18., 19. in 20. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I 9/94, 21/94, 22/94, 29/95, 23/96, 24/96 in 44/96) ter 10. in 81. člen statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Tržič na 6. seji dne 29. 9. 1999 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o prodaji občinskih stanovanj

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik določa pogoje in način prodaje občinskih stanovanj.

 

 

2. člen

 

 

Občina Tržič lahko proda stanovanja v njeni lasti po postopku, ki je določen v 81/3. členu statuta Občine Tržič. Cena stanovanja ne sme biti nižja od cene, ki jo določita cenilca.

 

 

3. člen

 

 

Občina lahko proda stanovanje izključno najemnikom občinskih stanovanj in predkupnim upravičencem iz 18. člena stanovanjskega zakona. Če je stanovanje prazno in predkupni upravičenci v roku 15 dni po prejemu prvega obvestila ne uveljavljajo svoje predkupne pravice, ga lahko Občina proda prosto na trgu v skladu s tretjim odstavkom 81. člena statuta Občine Tržič.

 

 

4. člen

 

 

Občina ne sme prodati stanovanj:

 

 

– ki so v postopku denacionalizacije;

 

 

– ki so v mestnem jedru, če ni prodaja v širšem družbenem interesu;

 

 

– če stanovanje ni bilo ponujeno predhodnim upravičencem.

 

 

5. člen

 

 

Občina zagotovi sredstva za subvencioniranje obrestne mere kupcem občinskih stanovanj na podlagi javnega razpisa in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.

 

 

6. člen

 

 

Pri odločanju o prodaji stanovanj se upoštevajo naslednji kriteriji:

 

 

– plačilna sposobnost kupca;

 

 

– poravnane vse obveznosti do občine;

 

 

– število otrok in starejših od 60 let v stanovanju;

 

 

– pridobiti čim več stanovanj v enem objektu oziroma odtujiti tam, kjer je samo eden.

 

 

7. člen

 

 

Pri določanju prodajne cene stanovanja sedanjemu najemniku se ocenjena vrednost zniža za vložek najemnika v posodobitev v stanovanje, ki ga je mogoče dokumentirati in za katerega je pridobil predhodno soglasje Občine Tržič.

 

 

8. člen

 

 

Župan imenuje komisijo za izbor stanovanj v lasti Občine Tržič, ki se namenijo prodaji.

 

 

9. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 362-024/99-05

Tržič, dne 29. septembra 1999.

Župan

Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor