Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 3. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), 33. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni list RS, št. 32/01) in odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 13/00), je Občinski svet občine Črnomelj na 23. redni seji dne 31. 5. 2001sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna

 

 

I

 

 

I. Neposredni uporabniki občinskega proračuna so:

 

 
-----------------------------------------------------------------------------
 
 
Zap. št.    Šifra upor.   Mat. št.     Ime                          Kraj
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
 
 
1           7516          5880254      Občina Črnomelj-proračun     Črnomelj
 
 
2           7897          5028884      KS Adlešiči                  Adlešiči
 
 
3           7898          5026628      KS Dobliče-Kanižarica        Črnomelj
 
 
4           7899          5019630      KS Petrova vas               Črnomelj
 
 
5           7900          5030994      KS Talčji vrh                Črnomelj
 
 
6           7901          5031109      KS Tribuče                   Črnomelj
 
 
7           7902          5167507      KS Butoraj                   Črnomelj
 
 
8           7903          5166853      KS Črnomelj                  Črnomelj
 
 
9           7904          5026598      KS Dragatuš                  Dragatuš
 
 
10          7905          5028698      KS Griblje                   Gradac
 
 
11          7906          5029007      KS Stari trg ob Kolpi        Stari trg
 
 
12          7907          5016754      KS Vinica                    Vinica
 
 
13          7908          5910366      KS Sinji Vrh                 Vinica
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
 

 

II. Posredni uporabniki občinskega proračuna so:

 

 
------------------------------------------------------------------------
 
 
Zap.št.  Šifra upor.  Mat. št.  Ime                           Kraj
 
 
------------------------------------------------------------------------
 
 
1        6342         5057019   VVZ Oton Župančič Črnomelj    Črnomelj
 
 
2        6478         5082765   OŠ Mirana Jarca Črnomelj      Črnomelj
 
 
3        6479         5082773   OŠ Komandanta Staneta         Dragatuš
 
 
4        6480         5086477   OŠ Stari trg ob Kolpi         Stari trg
 
 
5        6481         5082781   OŠ Vinica                     Vinica
 
 
6        6482         5289211   OŠ Loka Črnomelj              Črnomelj
 
 
7        6888         5083729   OŠ Milke Šobar Nataše         Črnomelj
 
 
8        7097         5084725   Glasbena šola Črnomelj        Črnomelj
 
 
9        7144         5052467   ZIK Črnomelj                  Črnomelj
 
 
10       2798         5054605   Zdravstveni dom Črnomelj      Črnomelj
 
 
11       2755         5198984   Dolenjske lekarne Novo mesto  Novo mesto
 
 
12       3780         5052149   Belokranjski muzej Metlika    Metlika
 
 
------------------------------------------------------------------------
 

 

II

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi. S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep št. 403-02-5/1999 (Uradni list RS, št. 113/00).

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 403-02-1/2001

 

 

Črnomelj, dne 1. junija 2001.

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l. r.

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor