Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 28. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 40/09, 41/11 in 47/12) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 16. redni seji sprejel

O D R E D B O

o spremembi Odredbe o določitvi območij za pešce

1. člen

2. člen Odredbe o določitvi območij za pešce (Uradni list RS, št. 33/10) se nadomesti z novim 2. členom, ki se glasi:

»Območja za pešce so:

– Mestni trg,

– Cankarjev trg,

– Blaževa ulica (do h.š. 3E) in

– Klobovsova ulica.

Obseg območij za pešce je določen v posebnem delu – grafičnem prikazu, ki je sestavni del te odredbe.«

2. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura­dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2012 dalje.

Št. 371-007/2009

Škofja Loka, dne 6. septembra 2012

Župan

Občine Škofja Loka

mag. Miha Ješe l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor