Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-16/2018-4-(52/04)

Datum: 17. 10. 2018

 

Zadeva: Gradivo za 41. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za  41. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 17. 10. 2018 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 40. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 19.9. 2018 (zapisnik 1, 2) ter poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

3. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj — predlog (gradivo 1, 2)

4. Sprememba Statuta Mestne občine Kranj - predlog za hitri postopek (gradivo)

5. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj — predlog (gradivo)

6. Predlog cen storitev 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj (gradivo)

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar — usklajen predlog, druga obravnava (gradivo)

8. Letni program športa v Mestni občini Kranj (gradivo)

9. Dopolnitev Programa kulture v Mestni občini Kranj 2015-2020 (gradivo)
10. Predlog Sklepa o kandidaturi Mestne občine Kranj za naslov Evropska prestolnica kulture v letu 2025 (gradivo)

11. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6)

 

Priloga: sklepi komisij (gradivo)
Priloge: gradivo 1, 2, 3

 

 

Mestna občina Kranj

 

Boštjan Trilar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor